13 mar

Zoom

Workshop 2 om Formas utlysning "Centrumbildningar för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet"

seminarier, workshops |

Formas utlyser medel till centrumbildningar som utvecklar livsmedelsberedskap som forskningsfält i Sverige och bidrar till ny kunskap och innovativa lösningar som ökar det svenska samhällets livsmedelsberedskap och främjar konkurrenskraften.

Ett lärosäte får endast gå in med två ansökningar, och SLU Future Food har fått i uppdrag av rektor att leda och facilitera en intern ansökningsprocess vid SLU. Som ett led i den interna processen anordnas två workshopar. 

Läs mer om den interna processen vid SLU

Workshop 2 Onsdag 13 mars kl 13:00-16:00. Digitalt på Zoom. Workshopen kommer att hållas på engelska. 

Syftet med workshop 2 är att tillsammans med externa parter (offentlig sektor och relevanta lärosäten) arbeta vidare med underlag från workshop 1. Observera att workshop 2 är en fortsättning på workshop 1 och förutsätter medverkan vid denna, men du behöver anmäla dig till respektive tillfälle.

Anmälningslänk skickas per mail till alla som deltog i workshop 1 den 22 februari.

Fakta

Tid: 2024-03-13 13:00 - 16:00
Ort: Zoom
Arrangör: SLU Future Food
Sista anmälningsdag: 12 mars 2024