22 feb

Zoom

Workshop 1 om Formas utlysning "Centrumbildningar för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet"

Formas utlyser medel till centrumbildningar som utvecklar livsmedelsberedskap som forskningsfält i Sverige och bidrar till ny kunskap och innovativa lösningar som ökar det svenska samhällets livsmedelsberedskap och främjar konkurrenskraften.

Ett lärosäte får endast gå in med två ansökningar, och SLU Future Food har fått i uppdrag av rektor att leda och facilitera en intern ansökningsprocess vid SLU. Som ett led i den interna processen anordnas två workshopar. 

Läs mer om den interna processen vid SLU

Målet för workshop 1 med är att tillsammans inventera relevanta frågor för möjligt centrum för livmedelsberedskap vid SLU. Underlaget ska utgöra en bas i fortsatt arbete i workshop 2 och en ansökan.

Torsdag kl 14:00-16:00. Workshop 1, digitalt via Zoom.

Anmäl dig genom formuläret nedan. Länk till zoom skickas per mail till alla som anmält sig. Information och workshop kommer att hållas på engelska.

Workshop 2 anordnas den 13/3 kl 13-16. Observera att workshop 2 är en fortsättning på workshop 1 och förutsätter medverkan vid denna, men du behöver anmäla dig till respektive tillfälle. 

Länkar

Rekommenderad läsning inför workshopen:

 

Fakta

Tid: 2024-02-22 14:00 - 16:00
Ort: Zoom
Arrangör: SLU Future Food