SLU-nyhet

SLU i topp när entreprenörskapsforskning sammanställs

Publicerad: 19 januari 2024

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hamnar på en delad andra plats i Esbris sammanställning över vilka svenska lärosäten som publicerade flest avhandlingar inom entreprenörskap och innovationer under 2023.

Esbri (Entrepreneurship and Small Business Research Institute) sammanställer årligen en lista över de svenska universitet där flest avhandlingar inom områdena innovation, entreprenörskap och småföretagande spikas. Under 2023 disputerade 54 doktorander vid totalt 17 lärosäten inom de undersökta områdena.

De tre lärosäten som toppar listan är Handelshögskolan i Stockholm med 8 stycken avhandlingar, samt Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet med 7 avhandlingar vardera under förra året. Medan Lunds universitet under de senaste fyra åren har spikat ett jämnt antal avhandlingar inom de ämnen som ingår i sammanställningen, sticker SLU ut i årets lista. På SLU har totalt 10 avhandlingar spikats de senaste fyra åren, varav 7 under 2023.

Läs mer om sammanställningen här.

Fakta:

Om Esbri

Esbri är en oberoende kunskapsplattform som arbetar med att sprida forskningsbaserad kunskap om innovation, entreprenörskap och småföretagande som grundades 1996.


Kontaktinformation

Erika Troeng, presschef
Kommunikationsavdelningen, SLU
erika.troeng@slu.se, 018-67 26 08, 073-807 88 90