SLU-nyhet

Se webbinariet om EU:s förslag till direktiv om markövervakning

Publicerad: 07 augusti 2023
skärmdump av ett videoklipp. blå bakgrund och vit text med orden "proposal for a directive on soil monitoring"

Den 5:e juli presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om övervakning av jordar och marker. Direktivet diskuterades den 11:e juli av europeiska forskare och Mirco Barbero, representant från EU-kommissionens generaldirektorat för miljö (DG ENV), under ett webbinarium som arrangerades av forskningsprogrammet EJP SOIL. Nu finns inspelningen av webbinariet tillgänglig att streama på YouTube.

Vad innebär EU-kommissionens nya direktiv om övervakning av jordar och marker? Och vad tycker och tänker Europas markforskare om det? Nu kan du se inspelningen av EJP SOIL-webbinariet om direktivet som arrangerades den 11:e juli.

Inspelningen finns tillgänglig här: EJP SOIL Webinar - Soil Monitoring Law - YouTube

OBS! Seminariet arrangerades av EJP SOIL-kollegor på Irland, därför hölls mötet på engelska.

Fakta:

EJP SOIL

EJP SOIL är ett europeiskt forskningsprogram för ett klimatsmart och hållbart jordbruk. Programmet pågår mellan 2020 – 2025 och involverar 26 universitet och forskningsinstitut i totalt 24 länder. Målet är att utveckla kunskap, verktyg och ett forskarnätverk för att främja en klimatsmart och hållbart användning av jordbruksmark.

Institutionen för mark och miljö koordinerar programmet på nationell skala och ansvarar särskilt för kapacitetsuppbyggnad genom bland annat forskarutbildning. 

Läs mer på EJP SOIL:s officiella hemsida.

EU:s direktiv om markhälsa - markövervakning 

Läs EU-kommissionens förslag till direktiv om markhälsa med fokus på markövervakning: Proposal for a Directive on Soil Monitoring (europa.eu)


Kontaktinformation

Amanda Öberg
Kommunikatör EJP SOIL, institutionen för mark och miljö
ejpsoil-sweden@slu.se