SLU-nyhet

Svensk forskning säkrar livsmedel i Bangladesh

Publicerad: 25 april 2023
Foto på fält med angripet vete

Växtförädling gör skillnad och kan säkra tillgången till viktiga livsmedel. Det visar ett forskningsprojekt i Bangladesh, där forskare från SLU bidrog till att akuta problem med en ny svampsjukdom, ”wheat blast”, kunde mildras på kort tid. Tack vare att nya, resistenta sorter snabbt kunde tas fram kan vete åter odlas med framgång i Bangladesh.

År 2016 drabbades 15 000 hektar veteodling i Bangladesh av en för landet helt ny svampsjukdom, wheat blast. Det är en förödande svampsjukdom som deformerar grödan på mindre än en vecka från de första symptomen. Utbrottet i Bangladesh gjorde att skördarna halverades och därmed också tillgången på vete i landet. Wheat blast hade tidigare bara noterats i Sydamerika och när odlingen i Bangladesh drabbades etablerades därför ett globalt konsortium under International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) för att snabbt hitta effektiva åtgärder.

En grupp forskare med Aakash Chawade från SLU i Alnarp i spetsen fick 2018 medel från Vetenskapsrådet för att studera wheat blast i Bangladesh. I ett internationellt projekt har han samarbetat med Mariette Andersson från SLU samt Pawan Kumar Singh från CIMMYT och representanter för organisationen Bangladesh Wheat and Maize Research Institute (BWMRI). Projektet har lett till flera forskningsartiklar, men det görs också ytterligare insatser för att sprida ny kunskap.

– Nyligen ordnade vi t.ex. en workshop i Bangladesh där ett trettiotal forskare från olika länder deltog. Bland dessa fanns studenter som fick lära sig allt kring sjukdomen och den metodik vi använder, säger Aakash Chawade.

Men samarbetet har också lett till flera praktiska åtgärder som nu gör stor skillnad i Bangladesh.

I en stor plattform i fält studeras nu tusentals genotyper av vete, såväl från Bangladesh som från andra länder, och utvärderas för att hitta möjlig resistens mot wheat blast. Detta har i sin tur lett till att Bangladesh nu utvecklar wheat blast-resistenta sorter som räddar skörden för tusentals bönder och bidrar till en säkrare tillgång på mat i landet.

Tack vare nya wheat blast-resistenta sorter kan vete åter odlas med framgång i Bangladesh och odlingen har rentav ökat med 3 000 hektar i landet jämfört med året innan. Hittills har det utvecklats 12 resistenta sorter i fyra länder med hjälp av plattformen som byggdes i Bangladesh.

– Detta är ett enastående exempel på hur forskning om sjukdomsresistens och växtförädling kan åstadkomma stor förändring både för odlare och konsumenter. Vårt arbete påverkar livsmedelssäkerheten på allvar, kommenterar Aakash Chawade.

Han konstaterar att det också visar på vikten av globala samarbeten för att relativt snabbt kunna leverera forskningsresultat:

– Genom samlade krafter inom ramen för ett internationellt konsortium kunde vi bidra till forskning som effektivt mildrade effekterna av wheat blast.

Arbetet fortsätter nu och förra året fick Aakash Chawade nya medel från Vetenskapsrådet för att i ännu ett internationellt samarbetsprojekt studera sjukdomens biologi, samt utveckla och sprida sorter resistenta mot wheat blast, denna gång i Zambia.

Pawan Kumar Singh från CIMMYT säger att samarbetet, lett av Aakash Chawade och finansierat med svenska medel, har varit till stor hjälp för att mildra effekterna av wheat blast. Samma resultat förväntas i Zambia. Att sammanföra expertis från olika institutioner har gjort det möjligt att förstå och hantera wheat blast på kort tid. 

Fakta om wheat blast

Wheat blast orsakas av svampen Magnaporthe oryzae pathotype triticum som är en underart till Magnaporthe oryzae. Den sprids genom infekterade frön och överlever även på skörderester. Den sprids också genom sporer som kan färdas långa sträckor genom luften. De olika underarterna kan infektera olika specifika gräsarter, som korn, ris och vete. Magnaporthe oryzae trivs i varmt och fuktigt klimat och underarterna är spridda i de tropiska delarna av både Sydamerika och Sydasien. Det första angreppet av wheat blast upptäcktes 1985 i Brasilien och sjukdomen är nu utbredd i Sydamerika. Utbrottet i Bangladesh 2016 var det första i Asien och påverkade odlingen i åtta distrikt i landet. Sjukdomen upptäcktes för första gången i Afrika 2018. Se även https://www.cimmyt.org/tag/wheat-blast/

Kontaktperson

Aakash Chawade, universitetslektor
Institutionen för växtförädling
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
Aakash.chawade@slu.se, 040-41 53 28
https://www.slu.se/en/ew-cv/aakash-chawade/

Några vetenskapliga artiklar

He, X., Kabir, M. R., Roy, K. K., Marza, F., Chawade, A., Duveiller, E., … Singh, P. K. (2022). Genetic dissection for head blast resistance in wheat using two mapping populations. Heredity, 128(6), 402–410. https://doi.org/10.1038/s41437-021-00480-3

Juliana P, He X, Marza F, Islam R, Anwar B, Poland J, Shrestha S, Singh GP, Chawade A, Joshi AK, Singh RP and Singh PK (2022) Genomic Selection for Wheat Blast in a Diversity Panel, Breeding Panel and Full-Sibs Panel. Front. Plant Sci. 12:745379. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.745379

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Klicka för högupplöst bild. Fotograf ska anges.)

Foto från fält där vetegenotyper utvärderas

Tusentals genetiska varianter av vete från flera länder utvärderas nu i Bangladesh för att hitta fler källor till resistens mot svampsjukdomen wheat blast. SLU är en av parterna i projektet. Foto: Aakash Chawade

Foto på fält med angripet vete

Magnaporthe oryzae pathotype triticum infekterar alla växtdelar ovan jord och orsakar bladskador och vitaxighet. Vetekärnor i infekterade ax är mindre och av låg kvalitet, och svårt angripna ax kan helt sakna kärnor. Foto: Aakash Chawade


Kontaktinformation