SLU-nyhet

Framtidens knöl i fokus för "Potato Thinkers"

Publicerad: 02 juni 2022
Anders Andersson från Potatisodlarna håller föredrag om potatis på presentationen syns olika potatisar som drabbats av olika typer av skorv.

Hur ser framtiden ut för svensk potatis och hur kan svensk potatisodling stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett trettiotal personer från akademi och näring på Tejarps Gård i Skåne för en workshop.

Vid ett tillfälle under dagen myntades begreppet ”potato thinkers”, vilket väl sammanfattar gruppen människor som samlades – de som tänker mest på potentialen i potatisens gener och kemiska sammansättning, de som tänker på potatisfältens utmaningar, de som tänker på nya möjligheter i industriella processer och de som tänker på utvecklingen för chipshyllan, potatisbingen och pommes frites-påsen i affären. Vad pratade då dessa potatistänkare om? Det rörde sig mycket runt målbilder:

De potatissorter vi odlar i framtiden…

  • har bättre egen resistens mot sjukdomar, så att vi kan använda mindre växtskyddsmedel
  • fungerar att odla och ger bra avkastning trots klimatförändringar som leder till mer extremväder i form av till exempel torka
  • tål att hanteras på ett resurseffektivt sätt från odling till transport, lagring och butik - därmed minskas onödigt svinn
  • kan användas för produktion av potatisprotein för livsmedel (stärkelsepotatis)
  • har en ”toolbox” knuten till sig med nya genombaserade växtförädlingsverktyg

Man var överens om att det behövs ett samarbete om och framtida satsning på potatis, där växtförädling och sortprovning är en del av en helhet från gen och utsäde till skörd och produkt.

- Nu går vi vidare med att formera en gruppering som jobbar tillsammans mot en starkare svensk potatisproduktion, där växtförädling är en del. SLU kommer att vara sammankallande för starten och vi ska ha med representation från hela livsmedelssystemet kring potatis, säger professor Eva Johansson, programchef för SLU Grogrund.

Nuläge och framtidsspaningar från workshopen

Workshopen, som ägde rum den 16 maj 2022, inleddes med föredrag från forskare och representanter från odling och industri. Klicka på texten för att komma till presentationen.

Roland von Bothmer, professor emeritus vid SLU, redogjorde för potatisens och potatisförädlingens historia.

Folke Sitbon, professor vid SLU, redogjorde för nya resultat inom forskningen om stärkelsepotatis och framtida möjligheter att ta tillvara potatisproteinet i den.

Erik Alexandersson, forskare vid SLU, berättade om det pågående arbetet med att ta reda på mer om generna bakom potatisens egen förmåga att stå emot torrfläcksjuka.

Eerke Pot, ansvarig för Lantmännens växtförädling av potatis, gav ett internationellt perspektiv och pekade på en framtid med höjda bränslepriser och minskad tillgång till växtskyddsmedel. (ingen skriftlig presentation)

Hans Berggren, Sveriges Stärkelseproducenter, visade på möjligheter att ta tillvara sidoströmmar i den industriella potatisstärkelseproduktionen.

Anders Andersson, Potatisodlarna, pekade på vikten av att potatisen ska se bra ut för att inte sorteras bort innan den hamnar i konsumenternas matkassar och att odlare behöver mer specifik information om de problem som uppstår.

Per Hofvander, forskare, och Fredrik Reslow, forskningsassistent vid SLU, berättade om SLU:s pågående potatisförädling och pekade på en framtid där vi behöver kunna garantera avkastning och kvalitet trots minskade insatser av växtskyddsmedel. (ingen skriftlig presentation)

Brainstorming och fortsättning

Efter föredragen följde en brainstorming om framtida möjligheter. Deltagarna avslutade mötet i samstämmighet om att de såg fram emot ökat samarbete mellan olika delar i livsmedelssystemet för att stärka den svenskodlade potatisens potential.


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62