SLU-nyhet

Utmaningar och möjligheter inom växtskydd diskuterades i Uppsala

Publicerad: 14 november 2022
Sju personer står på en scen med en presentation i bakgrunden. Foto.
Panelsamtal efter sessionen om lagstiftning och policy. Foto: Cajsa Lithell.

Det finns ett stort intresse för växtskyddsfrågor, inte minst med anledning av EU-kommissionens förslag till en förordning vars syfte är att halvera användningen av kemiska växtskyddsmedel inom EU fram till 2030. Den 9–10 november arrangerades Nationella växtskyddskonferensen på SLU där intressenter samlades för att ta del av ny forskning, nya regelverk och samverka.

Det övergripande temat för konferensen var ”Hur når vi ett hållbart växtskydd?”. Forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra samlades under två dagar på Ultuna i Uppsala för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och diskutera lösningar för de gröna näringarna i Sverige.

– Det blev tydligt att nationella växtskyddskonferensen är en viktig mötesplats och hur stort intresset är för att samverka kring växtskyddsfrågor. Det finns ett stort behov av att ha en träffpunkt där alla parter kan mötas, diskutera och nätverka, säger Anneli Lundkvist, en av konferensens arrangörer.

– Jag tror många var överraskade över vilken volym och bredd det är på verksamheten inom växtskydd! Jag hörde flera deltagare tala om Ramesh Vetukuris föredrag om DNA-teknik rätt i fältet, där man kan spruta ut RNA och få effekt direkt, i det här fallet på potatisbladmögel, berättar Björn Andersson, en annan av konferensens arrangörer.

Sammanfattningarna av konferensens föreläsningar och posterbidrag finns att  läsa i Nationella växtskyddskonferensen 2022:s konferensbok.

En man och en kvinna står framför en roll-up där det står Nationella växtskyddskonferensen 2022. Foto.
”Det känns som att vi gjorde helt rätt som arrangerade konferensen som en fysisk mötesplats.” Anneli Lundkvist och Björn Andersson var två av arrangörerna bakom konferensen. Foto: Cajsa Lithell.
Två kvinnor står i en folksamling och tittar på varsitt papper. Foto.
Berit Samils och Hanna Friberg kollar in programpunkterna innan konferensen börjar. Foto: Cajsa Lithell.
Röda blommor med en folksamling i bakgrunden. Foto.
I år var det första gången på fyra år Nationella växtskyddskonferensen arrangerades. Egentligen skulle nästa konferens ha ägt rum 2021, men på grund av pandemin blev det inte så. Ett efterlängtat möte av många! Foto: Cajsa Lithell.
En man står och gestikulerar med händerna bakom ett podium. Foto.
Riccardo Bommarco från SLU berättade tillsammans med Magnus Franzén från Jordbruksverket om en kommande, gemensam kraftsamling kring växthälsa. Foto: Cajsa Lithell.
Två män står och diskuterar i en folksamling. Foto.
Postersessionerna var ett bra ställe för mingel. Här diskuterar Ramesh Vetukuri från Alnarp med Åke Olson från Uppsala. Foto: Cajsa Lithell.
En leende kvinna utomhus. Foto.
"Att arrangera konferensen var kul och intensivt med många utmaningar men allt löste sig tack vare bra samarbete inom organisationskommittén. Det blev tydligt under dessa dagar att konferensen är en viktig mötesplats där parter kan mötas, diskutera och nätverka." Foto: Cajsa Lithell.
Sju personer står på en scen, en kvinna håller i en mikrofon. Foto.
Panelsamtal efter sessionen om lagstiftning och policy med moderatorn Lennart Wikström, Magnus Franzén (Jordbruksverket), Riccardo Bommarco (SLU), Charlott Gissén (Jordbruksverket), Jonas Rönnberg (SLU Skogsskadecentrum), Hanna Friberg (SLU) och Ola Lundin (SLU). Foto: Cajsa Lithell.
En man står med armarna brett isär vid ett podium. Foto.
Jonas Rönnberg, föreståndare för nystartade SLU Skogsskadecentrum, berättade om centrets strategier för att bemöta skogsskador i svenska skogar. Foto: Cajsa Lithell.
En kvinna står framför en stor publik på en scen. Foto.
Charlott Gissén från Jordbruksverket berättade om vår gemensamma jordbrukspolitik, EU-strategier och den nationella handlingsplanen i Sverige. Foto: Cajsa Lithell.
Ett ordmoln med orden framtid, ipm, trevligt, nätverkande, växtskydd, kunskap, givande, bra, hållbart synligast. Foto.
Deltagarna beskrev konferensen i ett ord. Här är resultatet samlat i ett ordmoln.

Stort intresse för växtskyddsfrågor

Konferensen arrangerades tillsammans med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Deltagarna kunde ta del av föreläsningar och diskussioner kring strategi och policy, aktuella utmaningar inom skogsskadeområdet, lantbruk och trädgård, kemisk och integrerad bekämpning, skogsträds- och växtförädling, biologisk bekämpning beslutssystem, övervakning och digitalisering samt hållbara produktionssystem.

– Mycket relevant arbete görs utomlands kring växtskydd och integrerat växtskydd som vi kan lära av i Sverige. Trots alla utmaningar fanns ändå en tillförsikt hos deltagarna att vi kan lösa det här tillsammans, säger Anneli Lundkvist.

– Under en av deltagaraktiviteterna kom det fram att många på myndigheter och industri vill öka satsningen på forskning och utbildning. Det är viktigt med internationella samarbeten där vi kan lära av varandra, säger Katja Fedrowitz som också var med i organisationskommittén.

Många utmaningar inom växtskyddet

– Det är stora utmaningar som vi står inför men det finns också en stark vilja att samverka kring frågorna från näring, akademi och myndigheter. Det är hoppfullt, säger Anneli Lundkvist.

– Ja, som Anneli säger är det verkligen stora utmaningar, men också mycket nytt vad det gäller att bemöta utmaningarna. Jag känner mig ändå optimistisk inför framtiden, avslutar Björn Andersson.