SLU-nyhet

Ny gästprofessor kopplar ihop stad och land genom mat och kultur

Publicerad: 17 juni 2021
Man i rutig skjorta

Håkan Jönsson, docent i etnologi från Lunds universitet, blir 1 september gästprofessor på institutionen för människa och samhälle. Med bakgrund som kock och med stor kärlek till mat, landsbygd och landskap hoppas han kunna koppla ihop för människan livsviktiga områden i sin nya tjänst.

Knuten till ämnesområdet företagsledning kommer han att engagera sig i forskningsprojekt, undervisning och handledning av studenter och doktorander inom Food Studies och entreprenörskap.
Med sitt genuina intresse för mat, landsbygd och landskap i bagaget ser Håkan Jönsson fram emot att få dyka djupare i frågeställningar som kopplar till landsbygdens verksamheter.
- Och att få träffa nya människor, forskare, lärare och inte minst studenter med andra perspektiv än de jag mött under de senaste åren. Rysta om lite i min egen världsbild, hoppas Håkan Jönsson.
Han är arbetar idag vid avdelningen för etnologi och institutionen för livsmedelsteknik vid Lunds universitet, som docent i etnologi, forskare och universitetslektor.

Kock i grunden

Det började egentligen med mat redan från allra första början. Håkan Jönsson arbetade under 80- och 90-talet som kock, på bland annat anrika Grand Hotel i Lund. Erfarenheterna från restaurangvärlden ledde till att mat även blev det han specialiserade sig på som doktorand i etnologi, efter studier i etnologi och idéhistoria.
Efter disputationen började han även att arbeta med innovationsstödjande verksamhet, en satsning på att utveckla Skåne som kulinarisk region. Med fokus på mat även här, framför allt inom den småskaliga delen av livsmedelsproduktionen och med koppling till kulinarisk turism.
- Det finns något i förhållandet mellan landsbygdsföretagande, landskap och kultur som jag tycker är väldigt spännande. Kunskapen där är dessutom något alldeles grundläggande för att hitta en hållbar utveckling för framtiden. Tyvärr ses landsbygden idag många gånger som ett problem istället för som en viktig del av lösningen.

Historien väglededer

I sitt uppdrag hoppas Håkan Jönsson även kunna tillföra en koppling mellan nutid och historia. Han kan som få förklara grötens och mjölken roll i samhällsutvecklingen, eller varför grisen omgärdas av tabun. 
- Historiens bidrag till utvecklingen är viktig, för att visa vilka mönster som lett oss till där vi är idag. Ibland kan det vara viktigt att förklara varför man började göra saker en gång i tiden och att det nu är dags att förändra de vanorna eftersom orsaken till den ursprungliga anledningen inte längre finns.
Enligt Håkan Jönsson är Food Studies ett stort begrepp framför allt i de anglosaxiska länderna, sprunget ut medvetenheten att det traditionella universitetets uppdelning i olika discipliner fungerar ganska dåligt när kommer till mat, som omfattar så många områden.
- Synen på livsmedel har i Sverige varit ganska begränsad och instrumentell, det har antingen handlat om jordbruk kopplat till självförsörjning eller om nutrition. De senaste 20 åren har det dock hänt jättemycket. Det är ett forskningsfält som vuxit inom universiteten med en vilja att ta breda grepp över många ämnen, men även ett helt annat intresse än tidigare från yngre människor.

Utåtriktad verksamhet

Håkan Jönssons uppdrag som gästprofessor omfattar 30 procent under 3 år, uppdraget på Lunds universitet delas mellan kulturvetenskap och livsmedelsteknik. Han kommer i sin nya tjänst att vara involverad i flera olika kurser och program, initiera och delta i forskning, men hoppas också på doktorander och doktorandhandledning. Han kommer även att involveras i det nya masterprogrammet Food and Landscape samt delta i många utåtriktade aktiviteter för att medverka till att öka synligheten för SLU som ett Food Studies-universitet. En del av tjänsten finansieras av SLU-plattformen Future Foods.

Genom åren har han många gånger medverkat i media och offentliga tillställställningar, något som han ser som en viktig del i arbetet.
- ­Jag har aldrig haft bekymmer med att prata inför folk eller att uppträda på en scen. Sedan tycker jag att om man har fått ett privilegium att utveckla sina kunskaper så har man även ett ansvar att föra ut kunskapen till andra och det gör jag gärna både genom undervisning av studenter och genom folkbildning via media.

Få kan relatera till lantbrukaren

Det finns även en högst personlig anledning som gör att Håkan Jönsson ser fram emot sitt nya uppdrag. Det är ett ökande engagemang för att överbrygga klyftorna mellan stad och land, klyftor som på senare tid blivit alltmer uttalade.
-Lantbruks- och landsbygdsentreprenörskapet är en kulturell miljö som väldigt få i dag kan relatera till. Det finns få yrken som det finns så många vanföreställningar kring som lantbrukarens.
Hans drömprojekt vore en doktorand som gjorde ett klassiskt antropologiskt fältarbete på flera moderna lantbruk, för att försöka få beslutfattande och välutbildade människor i städerna att förstå hur arbete och kultur fungerar på ett modernt lantbruksföretag och vad det gör för synen på mat och landskap.
- Lantbruksföretagarens arbete handlar idag om allt från nätverk och flexibelt arbete till life long learning och day trading där man säljer spannmål på världsmarknaden, konstaterar Håkan Jönsson.

Institutionens prefekt ser fram emot samarbetet med den nye gästprofessorn.
- Håkan kommer att bidra till en ännu vassare utveckling inom ämnesområdet företagsledning med sin kompetens inom Food Studies kopplat till entreprenörskap, marknad, företagande och konsument och det livslånga lärandet inom livsmedelskedjan, säger Christina Lunner Kolstrup.

 

Fakta:

Håkan Jönsson är fil kand. i historia, fil mag. i etnologi och disputerade i etnologi vid Lunds universitet 2005 med avhandlingen Mjölk – en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi.

År 2010 blev Håkan Jönsson docent i etnologi. Sedan 2010 är han verksam som lektor (50%) vid Lunds universitet, institutionen för kulturvetenskaper, avdelningen för etnologi; och sedan 2020 som lektor (50%) vid Lunds tekniska tögskola, institutionen för livsmedelsteknik. Under perioden 1988-1999 arbetade Håkan även som professionell kock vid bl.a. Grand Hotell i Lund.

 

Food Studies

Food Studies är ett tvärvetenskapligt fält som innefattar studier av mat, ätande, livsmedelssystem och dess sammanhang inom vetenskap, historia, samhälle, konst och andra områden. Ambitionen är att ta ett brett systemperspektiv på tvärs över olika discipliner som jordbruk, nutrition, livsmedelsteknik, så väl som humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på mat och ätande.

....


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 50 30

Marianne Persson, kommunikatör
SLU Kompetencentrum företagsledning
Institution för människa och samhälle
marianne.persson@slu.se, 0730-61 65 04