SLU-nyhet

Ny KCF-medarbetare inom NJ

Publicerad: 15 april 2020
Suvi Kokko

KCF välkomnar ännu en medarbetare inom SLU-fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, NJ. Suvi Kokko är forskare på institutionen för ekonomi och har i sitt arbete fokuserat på förändring och förändringsprocesser. Hennes uppgifter inom KCF kommer att handla om behovsdriven forskning om de gröna näringarnas utmaningar samt att sprida kunskap som bidrar till mer konkurrenskraftig och hållbar näringslivsutveckling.

Suvi Kokko har ett särskilt intresse för entreprenörskap, innovation, hållbar utveckling och landsbygdsutveckling och har arbetat i flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Just nu är hon engagerad i ett pilotprojekt om smarta urbana livsmedelssystem och i ett Formasfinansierat projekt, Ljuva Juver, om beslutsfattande kring djurvälfärd. 
– Mycket av min forskning har handlat om förändring och förändringsprocesser. Hur skapas förändring i olika empiriska sammanhang, till exempel i lantbruksföretag för förbättrad djurhälsa, renskötselns anpassning till olika utmaningar och social förändring genom entreprenörskap och innovation, säger Suvi Kokko. 

Partnerskap och samverkan

Sedan oktober 2019 har Suvi arbetat deltid med samverkan inom landsbygdsutveckling på institutionen för stad och land. Detta arbete fokuserar på att skapa flera partnerskap och samarbete internt på SLU och med externa aktörer, som myndigheter, lärosäte, civila samhället och näringslivet. I det pågående samverkansprojektet, Landsbygsfokus, med Affärskompetens.se sammanställs statistik och forskning om företagande på landsbygden och utformas till kunskapshöjande material till företagsfrämjande organisationer.


Kontaktinformation