SLU-nyhet

Passion och identitet skapar framgång för lantbrukets entreprenörer

Publicerad: 05 mars 2020
Sarah Fitz-Koch

Identiteten är avgörande för dig som vill bli en bra entreprenör. Den som tror på sig själv och sina förmågor har större chans att utveckla ett framgångsrikt och innovativt lantbruksföretag. Sarah Fitz-Kochs doktorsarbete fokuserar på identiteten i entreprenörskapet, arbetet har finansierats av Mellby gård AB. Hon lägger fram sin avhandling den 18 mars på SLU Alnarp.

Forskaren Sarah Fitz-Koch har på djupet sökt efter entreprenörssjälen i det svenska lantbruket. I sin avhandling konstaterar hon att de viktigaste ingredienserna för att nå ett lyckat entreprenörskap är passion och mening, men även kunskap om den egna identiteten.

-Jag ville förstå vilka hinder och möjligheter som entreprenörerna möter och fann att identitet utgör en viktig dimension. Hur utvecklar de sin identitet och sina olika roller när de startar ett nytt företag eller en ny verksamhet? Vad är drivkraften och är det möjligt att lära sig entreprenörskap? 

Passion som drivkraft

Under arbetet med avhandlingen har hon fascinerats av energin och passionen hos de många lantbruksföretagare som hon intervjuat. De trivs verkligen med sitt arbete och många har lyckats långt bortom sina ursprungliga förväntningar, vilket i sig gett ett psykiskt välmående.  Engagemang i något som ger mening och som speglar den personliga identiteten skapar på sikt både välmående och framgång.

-Det är först när man identifierat vad man verkligen brinner för som man kan utveckla sin entreprenöriella identitet, säger Sarah Fitz-Koch.

Flera identiteter

Varje företagare har en eller flera identiteter, som alla påverkar beslut och agerande och ger mening och vägledning i entreprenörskapet. Den smått filosofiska titeln på Sarah Fitz-Kochs arbete ”Who am I, and if so, how many?” antyder att varje entreprenör arbetar med ett flertal identiteter och olika roller under företagets eller affärsidéens utveckling. 

Det är lätt att fastna i föreställningen att lagar, byråkrati och starka handelsaktörer utgör nästan oöverkomliga hinder i företagandet. Sarah Fitz-Kochs första pilotstudie visade dock att den entreprenör som tror på sig själv och sin verksamhet alltid hittar vägar som leder vidare.

-Visst måste man prata om de hinder som finns, de är en del av företagarnas vardag. Men en entreprenör fastnar inte där, eftersom de har en attityd som gör att de vänder på alla möjliga stenar för att uppfylla sina mål.

Kunskap från andra branscher

Sarah Fitz-Koch konstaterar också att de flesta framgångsrika entreprenörer hon träffat har intresserat sig för andra branscher och inte bara hämtat kunskap från lantbrukets företag. Kontakter med allt från livsmedelsindustrin till bilbranschen har gett värdefull information och inspiration som öppnat för ökad kreativitet. 

I sin avhandling presenterar Sarah Fitz-Koch både hinder och möjligheter för att utveckla en entreprenörsidentitet och en mer entreprenörmässig strategi inom jordbrukssektorn. 

- Jag hoppas att arbetet kan inspirera svenska lantbruksföretagare men även studenter, lärare, beslutsfattare och andra som vill utveckla entreprenörskapet i framtidens företag. Och som svar på frågan: ja, det går att lära sig entreprenörskap, konstaterar Sarah Fitz-Koch.

Fakta:

Who am I, and if so, how many? Identity dynamics in agricultural entrepreneurship

Sarah Fitz-Koch är doktorand vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU Alnarp. Hon har företagarbakgrund, efter uppväxten på ett familjeföretag i södra Tyskland med inriktning på äppelodling och turism. Professor Mattias Nordqvist, tidigare professor vid Jönköping Business School, numera professor på institutionen för entreprenörskap, innovation och teknologi vid Handelshögskolan i Stockholm har varit hennes handledare.

Arbetet har initierats av SLU Kompetenscentrum företagsledning och finansierats av Mellby gård AB, ett företag som värnar om entreprenörskapet och idag arbetar inom jordbruk, industri, konsumentvaror, bygg och tjänster. Företaget grundades 1986 av Rune Andersson.

Avhandlingens kapitel 5, Contribution, utgör en lättillgänglig översikt över entreprenörskap i det svenska lantbruket samt omfattar praktiska råd till blivande entreprenörer. 

Kontaktuppgifter: sarah.fitz.koch@slu.se, +46 40 41 51 90

Tid och plats för disputationen: 18 mars, Crafoordsalen, SLU Alnarp

Länk till avhandlingen:

Who am I, and if so, how many? Identity dynamics in agricultural entrepreneurship

Pressbild


Kontaktinformation