SLU-nyhet

Institutionen för människa och samhälle - nytt namn från 1 januari 2021

Publicerad: 09 december 2020

Vårt nya, starka institutionsnamn leder oss vidare in i 20-talet. Från och med årsskiftet heter vi: Institutionen för människa och samhälle – vi forskar och utbildar i miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning.

Vid årsskiftet byter Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi namn. Fram ur vintermörkret träder istället Institutionen för människa och samhälle.
- Redan förra årsskiftet sådde vi ett frö till att ett namnbyte väntade. Och under hösten har vi tillsammans arbetat med att processa fram ett nytt namn som speglar den fantastiska mångfald som vi arbetar med, säger prefekt Christina Lunner Kolstrup.

Kartan har ritats om

Det tidigare namnet omfattade de ursprungliga tre ämnesområdena vid institutionen. Under 2020 förändrades verksamheten till att omfatta miljöpsykologi, det nya ämnet företagsledning samt SLU Kompetenscentrum företagsledning. SLU RådNu i Skara införlivades i institutionen och Alnarps rehabiliteringsträdgård flyttades över till fakulteten för Landskapsarkitektur, trädgårdsvetenskap och växtproduktionsvetenskap, LTV.
- När kartan ritades om 1 januari 2020 så blev det även dags att förändra ett långt och svårhanterligt institutionsnamn, säger Christina Lunner Kolstrup.

Olika namnförslag

För att engagera och involvera medarbetarna i arbetet valde institutionens ledning att ta in proffshjälp, kommunikationsbyrån Södra tornet. Under work shops mejslades sedan olika namnförslag fram. Externa och interna intressenter intervjuades om namnförslagen, innan dekan efter samråd med rektor fattade beslut om namnbytet.
Dekan Håkan Schroeder, på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV), är positiv till det nya namnet. 
- Institutionen står för viktiga pusselbitar i fakultetens verksamhetsprofil. Människan står i fokus på olika sätt inom institutionen vilket det nya namnet tydliggör. Namnet kan kritiseras för att det är brett men som jag ser det signalerar det nytänkande för den fortsatta utvecklingen av institutionen. Att namnet nu blir möjligt att komma ihåg för en bredare krets utan att tänka efter får ses som en betydande förbättring, säger Håkan Schroeder.

I nästa publikation av Resurs kan du läsa mer om hur det kan gå till att byta namn på en institution!


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 54 94