SLU-nyhet

Åtta forskare deltar i framtidslabb på SLU

Publicerad: 21 augusti 2019

Åtta forskare får under 2020 möjlighet att arbeta på deltid med framtidsperspektiv i sin forskning. Forskarna kommer att delta i en 'crash course' i framtidsstudier och därefter utforma och genomföra ett eget projekt med tydligt framtidsperspektiv.

Under våren 2019 lanserade SLU Urban Futures och SLU Future Food det gemensamma projektet Framtidslabbet. Det övergripande syftet med Framtidslabbet är att stärka deltagarnas, och i förlängningen hela SLUs, förmåga att arbeta med ett framtidsperspektiv i forskning, men förväntas också bidra till nya tvärvetenskapliga möten och forskningsfrågor.

 

De forskare som kommer att ingå i framtidslabbet är:

  • Alexandre Dubois, forskare vid Institutionen för stad och land, NJ
  • Assem Abouhatab, forskare vid Institutionen för ekonomi, NJ
  • David Ljunggren, forskare vid Institutionen för energi och teknik, NJ
  • Hanna Karlsson, post doc vid Institutionen för energi och teknik, NJ
  • Ishi Buffam, forskare vid Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LTV
  • Marcus Hedblom, forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning, S
  • Suvi Kokko, post doc vid Institutionen för ekonomi, NJ
  • Åsa Berggren, professor vid Institutionen för ekologi, NJ och S

- Det blev ett stort gensvar på vår ansökan om forskare som var intresserade av att utveckla framtidsperspektivet i sin forskning. Det är oerhört glädjande, vilket gjorde att vi beslutade att öka antalet deltagare till åtta stycken istället för sex som var tänkt från början, säger Annsofie Wahlström, programchef för SLU Future Food.

Forskningen inom framtidslabbet ska knyta an till något av de tematiska områden som SLU Urban Futures och SLU Future Food arbetar med: hållbar stadsutveckling och hållbart livsmedelsystem.

- Det var inte helt lätt att göra ett urval bland de 28 ansökningar vi fick in totalt. Bedömningskritierna var främst den sökandes motivering och hur väl det passar in i våra verksamhetsområden, men vi tittade också på gruppen som helhet för att få till en mångfald av erfarenheter, säger Josefin Wangel, biträdande programchef för SLU Urban Futures. 

Framtidslabbet pågår under hela 2020 med start i januari. En inledande seminarieserie med inbjudna föreläsare från akademi, näringsliv och offentlig sektor introducerar deltagarna till hur framtidsstudier kan gå till i praktiken. Föreläsningarna sker primärt under lunchtid och är öppna även för andra intresserade på SLU. Därefter vidtar deltagarnas egna arbete med att formulera och genomföra ett projekt. Föreläsningsprogrammet publiceras i samband med projektstart i januari 2020.

Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se