SLU-nyhet

Fler engagerar sig i företagsledning

Publicerad: 18 juni 2019
MargaretaVH300.jpg

SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, har fått tre djurekonomer. Målet är att få in mer ekonomi och företagsledning i både agronom- och veterinärutbildningarna samt i forskningen. Även fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, NJ, har avsatt resurser för att öka kunskapen.

–Vi ser samarbetet med KCF som mycket viktigt. Till exempel hoppas vi ju kunna fortsätta vår ekonomidag i nära samverkan, säger Margareta Emanuelson, universitetslektor vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, vid VH-fakulteten.

Brett fokus

De tre djurekonomerna är Karin Alvåsen, institutionen för kliniska vetenskaper, Elisabeth Jonas, institutionen för husdjursgenetik och Mikaela Jardstedt, institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Deras fokusområden är respektive mjölkkor, gris samt nöt och lammkött.
På NJ-fakulteten finns Per-Anders Langendahl, institutionen för ekonomi, som arbetar med entreprenörskap på landsbygden.
De kommer alla fyra att arbeta med KCF:s hjärtefrågor, ekonomi och företagsledning och KCF hälsar dem varmt välkomna.

Samverkan i kommitté

Samverkan sker genom Kommittén för lantbrukets livsmedelsproducerande djur. VH:s samordnande organ för frågor som rör hela kedjan i produktionsgrenarna mjölkproduktion, grisproduktion, slaktkyckling- och värphönsproduktion, samt får och nötköttsproduktion.  Kommittén utgör fakultetens planeringsresurs och skall bland annar stimulera till ökad forskningssamverkan inom områdena. KCF representeras av verksamhetsledare Per Hansson. 

Sidansvarig: marianne.persson@slu.se