SLU-nyhet

Kursavslutning i västerled

Publicerad: 11 december 2019

SLU-kursen Strategisk företagsledning närmar sig finalen. Först en sista kursträff i januari, då deltagarna får presentera sin strategiska plan för företaget, kort därefter går färden västerut, mot Kanada och USA. Där väntar tio dagar av spännande och intressanta studiebesök på lantbruksföretag, banker, industrier och handelsplatser.

Under den sista kursträffen, 7-9 januari, ska deltagarna i SLU:s nya kurs Strategisk företagsledning, i regi av KCF, presentera syntesen av ett års utbildning. Med hjälp av nyvunnen kunskap och innehållet i företagsledningens fem pelare kommer deltagarna att dra upp riktlinjerna för framtiden, i en strategisk plan för det egna företaget
 - Planen har till syfte att fokusera på VAD och HUR man ska göra för att nå sina mål. Det handlar mycket om hur man ska få ett effektivt företag som ger nöjda kunder, och att man får en vinstutveckling som är högre än branschgenomsnittet. Det får inte bli som det blir, det ska bli som man vill, säger Ove Karlsson, kursledare och initiativtagare.

Strategi omsätts till praktik

Därefter ska den strategiska planen arbetas ner till en praktisk verksamhetsplan som identifierar HUR man gör sakerna rätt varje dag, så att målet kan nås.
- Om det är få lantbrukare som gör budgetar, så är det tyvärr ännu färre som gör verksamhetsplaner. Här kommer vi trycka hårt på att företagarna gör det de säger att de ska göra, först då når man högre nivåer. Snacket måste bli verkstad.

Studieresa i USA och Kanada

Sedan väntar äventyret – och ännu mera kunskap som befäster kursens innehåll. Under en tio dagar lång studieresa i USA och Kanada får kursdeltagarna ett internationellt perspektiv på hur företagare i andra länder ser på strategier och företagsledning.
- Vi åker till två länder för att höra om hur de hanterar sina företag strategiskt och operativt och för att identifiera det som skiljer dom åt. Hur man driver ett företag med bra vinst och hur man gör det hållbart. Vi tar givetvis med oss bra kunskap hem, men att uppleva ett annat perspektiv är mycket lärorikt. Det brukar vara så att den situation som finns i Nordamerika sedan kommer till Sverige och då ska man vara beredd på det. Vi besöker även banker för att ta del av deras syn på lantbruksföretag, säger Ove Karlsson.

Intressanta besök

Bland annat kommer deltagarna att besöka ett stort antal lantbruksföretag med inriktning på animalieproduktion och växtodling men även mer specialiserade verksamheter med trädgårdsproduktion, upplevelser, maltproduktion och mikrobryggeri. I resan ingår även besök på Chicago Board of Trade och Madison University.
Därefter sätter Ove Karlsson och projektassistent Amanda Andersson punkt för SLU:s första kurs i strategisk företagsledning. Sedan väntar utvärdering och sannolikt en ny kurs till hösten.
- Det har varit fantastiskt kul att se hur deltagarna utvecklats, det är den stora behållningen. Engagemanget har varit otroligt och vi har haft många utvecklande och analyserande diskussioner. Det är roligt att se personer som investerar i sin egen utveckling, säger Ove Karlsson. 


Kontaktinformation