SLU-nyhet

Speciella strategier för rådgivare

Publicerad: 10 december 2019

De rådgivare som deltar i SLU-kursen Strategisk företagsledning möter speciella utmaningar. Utan egna företag att arbeta med gäller det att istället få med sig så många redskap och arbetssätt hem som möjligt. Metoder som sedan kan användas direkt i kontakten med kunderna.

Susanne Bååth-Jacobsson, företags- och strategirådgivare på Växa Sverige, Halland, har snabbt omsatt många av övningarna från kursen i strategisk företagsledning.
- Ett exempel kommer från marknadsträffen i somras. Så fort jag idag träffar en kund som vill rikta sig direkt till konsumenten, starta gårdsbutik eller göra något med den inriktningen så har jag nu verktyg att plocka fram och använda.

Nyttiga diskussioner

Hon har även haft stor nytta av diskussionerna om att hitta tidstjuvar och att ifrågasätta nyttan av vissa moment i arbetet.
- Tillför det nytta eller gör jag så för att vi alltid har gjort så? Man kan bättre nagelfara den praktiska verksamheten.
Även Maria Rönnbäck, från HS Norrbotten Västerbotten, har fått nya verktyg att arbeta med. Hon arbetar redan idag som den nya tidens rådgivare, med växtodlingsplaner, EU-stöd, ekonomi och redovisning.
- Det blir lätt så i Norrbotten Västerbotten, vi kan inte ha egna specialister för allt då kundunderlaget inte är jättestort, utan vi jobbar ofta med hela företaget. Det är till exempel en stor fördel att ha kunskap om vilket foder som behövs, för att få in det i växtodlingen.
Hon uppskattar gruppens bredd, med en ganska jämn fördelning av företagare, rådgivare och forskare. Alla har med sig olika erfarenheter i bagaget och efterhand som deltagarna lärt känna varandra ökar utbytet. Förtroendet inom gruppen växer för varje möte och det gör att diskussionen lyfter.
- Det är en rolig grupp, alla är ganska prestigelösa och öppenhjärtiga och det gör att man kan diskutera saker, säger Maria Rönnbäck.

Strategisk plan

Nu väntar ett viktigt moment i kursen, den strategiska planen som ska skapas för varje företag. Här ska kunskapen från företagsledningens ”Fem pelare” syntetiseras, alltså den samlade kunskap som byggts upp under kursen. Det blir en utmaning för rådgivarna eftersom de ibland jobbat utifrån ett exempelföretag, ibland utifrån sin egen roll. 
För Susanne Bååth-Jacobsson är det dock kursens verktyg och olika arbetssätt som kommer att vara viktiga och användbara i framtiden.
- Jag tar med mig andra saker hem än företagarna. Till exempel olika sätt att förklara saker och hur jag kan använda sådana förklaringsmodeller för kunderna.


Kontaktinformation