SLU-nyhet

Praktiker mötte akademi under heldag om ekonomi- och företagsledning

Publicerad: 29 maj 2018

Fem inspirerande lantbrukare och en hel sal full av forskare, lärare och studenter från SLU Uppsala. Resultatet blev en givande ekonomi- och företagsledningsdag inom husdjursområdet. Diskussionerna gav uppslag till hur SLU:s samverkan med praktiken kan förbättras.

Margareta Emanuelson, lektor vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU Uppsala, är entusiastisk över resultatet av dagen som hölls i början av maj. De fyra lantbruksföretagarna gav åhörarna en färgrik palett över dagens utmaningar för produktionen av mjölk, nötkött, gris, lamm och fjäderfä.

- Det blev en fantastisk dag, vi skulle behöva ha fler sådana, säger Margareta Emanuelsson, som även är vicedekan vid SLU med samverkansfrågor på sitt bord.

Hon agerade moderator och Ove Karlsson från Kompetenscentrum företagsledning, KCF, skötte kunnigt utfrågningen av företagarna.

- Vi på vår fakultet behöver mer samarbete med duktiga lantbrukare, för att förstå deras vardag och att vi fokuserar på rätt sorts behovsmotiverad forskning. Det vill säga att vi har forskning som kan göra nytta och göra skillnad för lantbrukarna. Det kan man åstadkomma först när man har en god förståelse för deras situation, säger Margareta Emanuelson.

Bra diskussioner

Företagarna var pigga på diskussion. Till exempel luftade mjölkföretagaren Johan Larsson från Laholm att det är viktigare att Sverige lär sig att konkurrera på världsmarknaden genom svenska mervärden än att fastna i diskussioner om beteslagstiftning.

- Flera av företagarna ansåg även att rådgivningsorganisationerna i dag inte riktigt har kompetensen som lantbrukarna efterfrågar. Det tar vi med oss, det måste finnas välutbildade agronomer och lantmästare för att möte de krav som lantbrukarna har idag, konstaterade Margareta Emanuelson. En väg framåt kan vara någon form av rådgivarutbildning som kompletterar de program som finns vid SLU.

KCF-medlem adjungerad

Ekonomi- och företagsledningsdagen arrangerades av Kommittén för lantbrukets livsmedelsproducerande djur, en kommitté som Margaret Emanuelson håller i som samverkansdekan. För att lyfta den viktiga frågan om ekonomi och företagsledning har kommittén adjungerat Ove Karlsson från KCF.

Fakta:

Deltagande företagare:

Johan Larsson, mjölkföretagare från Laholm, 180 kor och robotmjölkning.

Kent Larsson, Annelövsgrisen utanför Landskrona, 990 suggor

Jozef Schimmel och Jeanette Nordberg från Almunge, 100 tackor och grönsaksproduktion.

Peter Malmström, från Broby gård utanför Vadstena, 90 000 värphöns.

Märta och Pontus Norman, Ejmunds gård på Gotland, nötköttsproduktion med 900 djur