Ett fält i skördetid
13 jun

Lönnstorp/Stora sessionssalen, Alnarp

Jordbrukslandskapets miljöanalys vid SLU - Hur kan verksamheten utvecklas?

seminarier, workshops |

Syftet med denna temadag är att öka kännedomen om SLU:s miljöanalys och diskutera utvecklingsmöjligheter i jordbrukslandskapet. Följ med på fältvandring på SITES Lönnstorp, lär dig mer om miljöanalysprogrammet under lunchseminariet och diskutera miljöanalysens framtida utformning.

SLU:s tolv miljöanalysprogram samlar verksamheter som utför miljöövervakning, följer upp miljömål och rapporterar enligt internationella överenskommelser. Inom program jordbrukslandskap är idag fokus på åkermarkens egenskaper samt landskapets struktur och biodiversitet, främst i gräsmarker.

Under dagen vill vi öka kännedomen om SLU:s miljöanalys och diskutera utvecklingsmöjligheter i jordbrukslandskapet. LTV-fakultetens verksamhet i Alnarp är i dagsläget enbart aktiv inom miljöanalysprogrammet bebyggd miljö. Programmets upplägg med fältvandring på fältforskningsstationen SITES Lönnstorp och lunchseminarium med efterföljande workshop är planerat för att visa på möjligheter, väcka intresse och diskutera utvecklingsmöjligheter. Utgångspunkten är att, verksamhetsprofilen i Alnarp och hos LTV-fakulteten, platsen och dess regionala sammanhang kan berika miljöanalysverksamheten i jordbrukslandskapet. 

Vid fältvandringen presenteras några pågående verksamheter vid Lönnstorps forskningsstation som kan anknyta till temat för dagen. Stationen ingår i det nationella projektet SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science). På Lönnstorp bedrivs årligen ca 40 projekt och några av dessa är långliggande fältförsök t.ex. SAFE och det världsomspännande projektet Lifeplan där vi varje vecka samlar in sporer och insekter. En nyhet är den nyligen etablerade försöks- och visningsbigården för att kunna utföra praktiska fältförsök men även bidra till att utveckla ett nätverk av regionala rådgivare inom bihälsa.

Seminariet presenterar programmets verksamheter men också hur miljöanalysen i jordbrukslandskapet skulle kunna utvecklas för att ge underlag för åtgärder i landskapet som gynnar hållbar produktion och minskar klimateffekterna. Workshopen syftar till att diskutera samhällets behov av miljöanalys och möjligheter till utveckling av miljöanalysen i jordbrukslandskapet. Hur kan miljöanalysen utformas för att vara ett stöd i lokalt, nationellt och internationellt hållbarhetsarbete.

Välkommen du som är anställd vid SLU eller är intresserad och ingår i SLU:s externa nätverk.

Fakta

Tid: 2024-06-13 10:00 - 14:30
Ort: Alnarp
Lokal: Lönnstorp/Stora sessionssalen
Sista anmälningsdag: 8 juni 2024
Mer information:

Till anmälningsformuläret

Här läser du mer om Miljöanalys | Externwebben (slu.se)

Adress: Lönnstorps forskningsstation, Bomhögsvägen 4, 234 35 Lomma och Slottet, Slotstvägen 5, Alnarp.


Program

10.00-11.30, Fältvandring på temat SITES Lönnstops forskningsstation - en resurs för SLUs miljöanalys? (engelska)
Lönstorps forskningsstation, Bomhögsvägen 4, 234 35 Lomma
Ansvarig: Johannes Albertsson, stationsföreståndare

11.45-12.45, Lunchseminarium (svenska)
Stora sessionssalen, Slottet 
Ansvariga: Katarina Kyllmar och Anders Glimskär, programkoordinatorer SLU:s miljöanalysprogram jordbrukslandskapet

  • 11.45, Incheckning lunchseminarium med enkelt tilltugg
  • 12.15-12.45, Seminarium 

13.00 -14.30, Workshop på temat utveckling av jordbrukslandskapets miljöanalys ur ett brett perspektiv
(svenska)
Stora sessionssalen, Slottet 
Ansvariga: Katarina Kyllmar och Anders Glimskär, programkoordinatorer SLU:s miljöanalysprogram jordbrukslandskapet samt Harald Klein, programkoordinator miljöanalysprogram bebyggd miljö.

14.30, Avslut med fika


Kontaktinformation

Anders Glimskär, forskare, kontakt miljöanalys regional landskapsövervakning
Institutionen för ekologi, SLU
anders.glimskar@slu.se,  018-67 22 20, 076-821 96 70