6 mar

Loftet, Alnarp

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp

evenemang | interna händelser | möten, sammanträden | seminarier, workshops |

SLU Partnerskap Alnarps nätverk för medlemmar och verksamma vid SLU i Alnarp träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter. I anslutning till dialogtillfället träffas ämnesgrupperna.

Välkommen till Alnarp för en inspirerande dag med SLU Partnerskap Alnarp. Här ges en chans att mötas mellan ämnesgrupperna och inhämta kunskap från flera fält. Programmet bjuder på presentationer och många möjligheter till mingel.  

Ämnesgrupper har möten i ett block före och ett block efter dialogtillfället. Som partner och verksam vid SLU är man välkommen att delta på ämnesgruppsmöten på såväl förmiddagen som eftermiddagen.

Fakta

Tid: 2024-03-06 10:00 - 15:45
Ort: Alnarp
Lokal: Loftet
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 29 februari 2024
Mer information:

Till anmälningsformuläret

Målgrupp är medlemmar i SLU Partnerskap Alnarp och medarbetare vid LTV-fakulteten samt S-fakulteten i Alnarp. 

Lokaler

Biobaserade råvaror: Moviums slottscafé, vån 1, Slottet

Trädgård: Stora sessionssalen, vån 2, Slottet

Marknad & management: Blå hallen, Green Innovation Park

Gemensamt program: Loftet, Alnarpsgården / Blå hallen, Green Innovation Park

Skog: Lilla Sessionssalen, vån 2, Slottet

Djur: Stora sessionssalen, vån 2, Slottet

Växtodling: Blå hallen, Green Innovation Park


Program

09.30-11.00 Parallella möten för Biobaserade råvaror, Marknad & management samt Trädgård

11.10-12.00 Gemensamt program: Match-making för forskning och innovation

12.00-13.00 Lunch med nätverkande och temadiskussioner

13.00-14.10 Gemensamt program: Kompetensförsörjning genom samverkan för studentrekrytering och den gröna sektorns attraktivitet

14.15-15.45 Parallella möten för Djur, Skog och Växtodling