6 nov

Online

Jordbruksmarkens roll för klimatet - ett webbinarium av EJP SOIL

seminarier, workshops |
drönarbild över rapsfält.

Jordbruksmarken och hur vi brukar den spelar en central roll för klimatet. Sedan starten för snart fyra år sedan har forskningsprogrammet EJP SOIL försökt förstå hur marken ur ett klimatperspektiv fungerar och reagerar på olika odlings- och brukningsmetoder. Vilka avvägningar behöver göras för att få till ett långsiktigt klimatsmart jordbruk? Det och mycket mer är föremål för diskussion under detta webbinarium. Välkommen!

Var? Zoom 
När? kl 13-15, 6/11
Vem? Webbianriet riktar sig till dig som arbetar med jordbruk och klimat och är nyfiken på aktuell forskning

Anmälan är nu stängd.

Under det här webbinariet belyser vi markens roll för klimatet och diskuterar klimatanpassningsåtgärder och åtgärder för minskad klimatpåverkan i jordbruket. Vilka avvägningar behöver göras för att få till ett långsiktigt klimatsmart jordbruk? Hur kan markens processer som bidrar till ökad klimatanpassning stimuleras? Vilka nyttor och bieffekter bidrar kolinlagring till?

EJP SOIL är en stor satsning på forskning, utbilding, kapacitetsuppbyggnad och kommunikation för ett hållbart och klimatsmart jordbruk i Europa, från norr till söder. Målet är att utveckla kunskap, verktyg och ett europeiskt forskarnätverk för att främja en klimatsmart och hållbar användning av jordbruksmark. 

SLU bidrar till flera pågående projekt inom programmet med fokus på jordbruksmarkens roll för klimatet. Du kan läsa om projekten här. Nu är programmet inne på sitt tredje år och en del forskningsresultat börjar äntligen komma.

Välkommen till webbinariet den 6:e november!

EJP SOIL logotyp

Program

Tryck på rubrikerna för att se power point-presentationen från föredraget.

kl 13.00 Välkomna

EJP SOIL - vad gör EJP SOIL?

 

Anke Herrmann
Professor i markens näringsomsättning och nationell koordinator för EJP SOIL, SLU

Hur jobbar lantbruket/rådgivningen med mark och klimatanpassning?

Line Strand
Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet

Jordbruksmarkens kolinlagringspotential och kolinlgringens nyttor (projektet CarboSeq)

Thomas Kätterer
Professor i systemekologi, SLU

Diversifierade odlingssystem och dess effekter på kolinlagringen (Projektet EnergyLink)

Anke Herrmann
Professor i markens näringsomsättning, SLU

PAUS
 
Kolinlagring, jordhälsa och klimatanpassning (projekten SoilX och MaxRoot)

Nick Jarvis
Professor i biogeofysik, SLU

Mikroorganismer påverkar trade-offs och synergier vid åtgärder för ökad kolinlagring (projektet TraceSoils)

Sara Hallin
Professor i markmikrobiologi och pro-dekan, SLU

PAUS
 
Panelsamtal: Hur kan vi skapa ett motståndskraftigt jordbruk i ett föränderligt klimat?

Markus Hoffmann
Hållbarhetsexpert, LRF

Sara Hallin
Pro-dekan, SLU

Stina Olofsson
Växtnäringsrådgivare och projektledare, Jordbruksverket och KSLA

Line Strand
Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet

Mats Johansson
Projektledare för Baltic Stewardship Initiative, WWF

Moderator: Göran Bergkvist, professor och vice-dekan, SLU

ca kl 15.00 Avslutning


Kontaktinformation

Amanda Öberg
Kommunikatör EJP SOIL, institutionen för mark och miljö
ejpsoil-sweden@slu.se