Hoppa till huvudinnehåll

Klimatförändringar


Det finns 41 sidor som är taggade med Klimatförändringar:

Friska askar förädlas för framtiden

Den första rapporten om askskottsjuka i Sverige kom 2001. Sedan dess har sjukan fått fäste och askens existens är starkt hotad när allt fler träd angrips. Löven försvinner, grenarna blir torra och

Möte om svensk äppelodling

Möte om svensk äppelodling johanna.grundstrom@slu.se Välkommen till en dag där näring och forskare möts för att diskutera möjligheter och utmaningar för svensk äppelodling. Foto: Johanna

Sverige nyckelaktör i europeiskt vinprojekt

Klimatförändringar, sjukdomsangrepp och dyrare insatsvaror, det är några utmaningar som vinodlare kommer att tampas med i framtiden. Forskare vill nu rusta producenterna för ett varmare och torrare

Dataplattform lantbruksdata

Nu tas nästa steg i arbetet med en säker och effektiv delning av lantbruksdata. Jordbruksverket ger ytterligare 70 miljoner till Agronod för att bygga klart en nationell dataplattform för

Dialog om klimat

Gökotta med CNV: Dialog om klimat cnv@slu.se GÖKOTTA MED CNV 19 mars 2024: Som naturvägledare möter vi människor som bär på en oro för klimatkrisen. Hur kan vi ha samtal som leder till förändring?

Värt att veta: Charcoal use in Kenya and Niger - paths to improved sustainability

bib-webbredaktionen@slu.se Den ökande kolanvändningen i bland annat Niger och Kenya utgör en påfrestning för kontinentens skogar, men är samtidigt en viktig del av den lokala ekonomin. Välkommen på

Beslut öppnar för nya genomiska tekniker

EU-parlamentet har röstat för ett förslag som öppnar för användning av nya genomiska tekniker i växtförädling. Beslutet kan få stora effekter på livsmedelsförsörjning då det kan öka produktionen,

Klimatfrukost

Klimatfrukost anna-karin.johnson@slu.se Johanna Sennmark medverkar vid Klimatfrukosten, om hur vi kan bidra till klimatomställningen genom samverkan. I nästan alla de städer som medverkar i

Stort behov av tydliga nationella mål för biologisk mångfald

Mål styr arbetet och måste därför vara både tydliga, ambitiösa och mätbara. Så lyder en av tre skarpa rekommendationer som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet nu går ut med i en ny policy

Biologisk mångfald engagerade på Alnarpskonferensen

2024 års Alnarpskonferens med temat biologisk mångfald lockade närmare 200 deltagare från såväl forskning, näringsliv som studier. Frågan om varför biologisk mångfald kommer i skymundan för

Workshop: Mot hållbara sjötransporter i Arktis (på Engelska)

agnes.soto@slu.se Är det möjligt att omvandla avfallet från den svenska massa- och pappersindustrin till hållbara biobränslen och använda det för sjötransporter? Arctic ice, photo: Francesco Ungaro

Marken viktig att värna när jordbruket flyttar norrut

Sedan 1950-talet har motståndskraften i svenska jordbruksmarker försämrats på grund av ett allt intensivare jordbruk. I kombination med klimatförändringarna innebär det en ökad risk för att marken

Loading…