27 okt

Lönstorp och Alnarps egendom, Alnarp

Demo och diskussion: Vall som råvara i växtproteinfabriker

besök på slu | evenemang | seminarier, workshops |
Vy över lucernfält

Välkommen på en demonstration av skörd i fält och fraktionering av lucern i Alnarps Växtproteinfabrik samt efterföljande diskussion om framtiden för konceptet "Mer vall på slätten".

Vall i växtföljden innebär många fördelar jämfört med växtföljder som enbart består av ettåriga grödor: förbättrad markstruktur, mer kol i marken, ökad bördighet, minskade förluster av växtnäring,  samt att vallen är en avbrottsgröda som kan minska problem med ogräs, växtsjukdomar och skadegörare. I slättlantbruk utan djur saknas dock i de flesta fall avsättning för vallgrödan, vilket innebär en begränsad areal av vallen på slätten.

Att extrahera protein ur vallbiomassa kan öppna upp för nya användningsområden, genom att proteinrika och fiberrika fraktioner separeras från varandra. Proteinfraktionen kan användas som proteinfoder eller processas vidare för att ingå i livsmedelsprodukter, medan fiberfraktionen kan användas som t.ex. grovfoder, biogasråvara, torversättare eller jordförbättring.

Vid demodagen studerar vi skörd av lucern-vall i fält på Lönnstorp, och får även se det första steget i fraktionering av den skördade lucernen i Växtproteinfabriken vid Alnarps Egendom.

Efter demonstrationerna bjuds deltagarna in till diskussion kring resultaten från projektet ”Mer vall på slätten”, och hur dessa resultat kan användas i praktiken och leda vidare till nya forsknings- och utvecklingsprojekt samt tillämpning i praktiken

Varmt välkomna!

Lönnstorp, Bomhögsvägen 4, Lomma, kl 13.00
Alnarps egendom, Mellangårdsvägen 6, Lomma, kl 14.00

Fakta

Tid: 2022-10-27 13:00 - 16:00
Ort: Alnarp
Lokal: Lönstorp och Alnarps egendom
Arrangör: Dagen arrangeras av projektet Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion, som startade 2020 och löper till och med december 2022, med finansiering från Stiftelsen Lantbruksforskning och SLU Partnerskap Alnarp.
Sista anmälningsdag: 25 oktober 2022
Pris: Kostnadsfritt
Mer information:

Anmälan:https://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20221027.aspx 

Georg Carlsson, georg.carlsson@slu.se, och Annie Drottberger, annie.drottberger@slu.se , institutionen för biosystem och teknologi, SLU. Kontaktinformation