Hoppa till huvudinnehåll

Bioinformatik och systembiologi

Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin där metoder för analys av biologiska (särskilt molekylärbiologi) data utvecklas.Ursprungligen myntades begreppet för studiet av informatiska processer i biotiska system. Idag används begreppet fritt för att omfatta all forskning där datorberäkningar används för att analysera molekylärbiologiska data. Systembiologi fokuserar på systematiskt studium av komplexa samspel i biologiska system.


Det finns 41 sidor som är taggade med Bioinformatik och systembiologi:

Jay Håkansson

jay.hakansson@slu.se Forskningassistent som använder och utvecklar dator-verktyg för att undersöka diversiteten hos färskvattenlevande mikrober. Jag är intresserad av att använda och utveckla nya

Nytt initiativ för övervakning av jordens biologiska mångfald

Arter försvinner i en takt vi aldrig tidigare sett. Forskare menar nu att det finns ett akut behov av ett system för att övervaka jordens biologiska mångfald. Jordens biologiska mångfald är hotad.

Naike Schwenner

naike.schwenner@slu.se I am in the group of Structural Biology in the Department of Molecular Sciences. Here I analyze the catalytic mechanisms and substrate specifies of carbohydrate-active enzymes

Lizel Potgieter

lizel.potgieter@slu.se Bioinformatician with SLUBI (slubi.se) and the Department of Plant Breeding in Alnarp BI1296: Plant Biology for Protection and Breeding, M.Sc. course - every spring P000030:

Nicolas Delhomme, PhD

nicolas.delhomme@slu.se Since his undergraduate studies, Nico has been fascinated by all aspects of gene regulation. This field has become so complex that his interest extended towards Systems

Hennes resultat fyller kunskapsluckor om kolfördelning i träd

Träd är nyckelaktörer när det gäller att ta bort kol från atmosfären. Men vad händer med kolet när det väl har kommit in i träden? Sonja Viljamaa, doktorand i Totte Niittyläs grupp vid UPSC och SLU,

Demo och diskussion: Vall som råvara i växtproteinfabriker

Demo och diskussion: Vall som råvara i växtproteinfabriker johanna.grundstrom@slu.se Välkommen på en demonstration av skörd i fält och fraktionering av lucern i Alnarps Växtproteinfabrik samt

Växters tillväxt påverkas av markens egenskaper och mikroorganismer

Hur påverkar markens egenskaper och mikroorganismer tillväxt av plantor? David Castro, doktorand i Vaughan Hurrys grupp vid Umeå Plant Science Centre och SLU, visade i sin doktorsavhandling att

Samuel Coulbourn Flores

Computational structural biologist specializing in nucleic acids. I work on the structure and dynamics of macromolecules, especially very large complexes and nucleic acids. Right now I am working on

Torbjörn Larsson

torbjorn.larsson@slu.se Torbjörn är Systemspecialist vid Ledningskansliet, Enheten för arkiv, informationshantering och registratur (Air). Bioinformatiker. All information ligger på den engelska

Loading…