Medarbetarwebben

Bioinformatik och systembiologi

Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin där metoder för analys av biologiska (särskilt molekylärbiologi) data utvecklas.Ursprungligen myntades begreppet för studiet av informatiska processer i biotiska system. Idag används begreppet fritt för att omfatta all forskning där datorberäkningar används för att analysera molekylärbiologiska data. Systembiologi fokuserar på systematiskt studium av komplexa samspel i biologiska system.


Det finns 81 sidor som är taggade med Bioinformatik och systembiologi:
Hernán Capador

Hernán Capador

How can we use genetics to improve forest health? I am a PhD student working in the genetics of disease resistance in Norway spruce together with Malin Elfstrand (main supervisor), Jan Stenlid and

Cigdem Cengiz licentiatseminarium

Cigdem Cengiz licentiatseminarium

A New Approach in Profile Analysis with High-Dimensional Data Using Scores eva.andersson.bjorkman@slu.se Cigdem Cengiz håller sitt licentiatseminarium på avhandlingen "A New Approach in Profile

Cigdem Cengiz licentiatseminarium

Cigdem Cengiz licentiatseminarium

A New Approach in Profile Analysis with High-Dimensional Data Using Scores eva.andersson.bjorkman@slu.se Cigdem Cengiz håller sitt licentiatseminarium på avhandlingen "A New Approach in Profile

Nytt poddavsnitt: Metoder och tekniker i växtförädlingen

Korsningar och urval, genetisk modifiering och genomredigering, dubbel-haploider och F1-hybrider, vad betyder orden och vad innebär de rent praktiskt? Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our

Nytt poddavsnitt: Metoder och tekniker i växtförädlingen

Korsningar och urval, genetisk modifiering och genomredigering, dubbel-haploider och F1-hybrider, vad betyder orden och vad innebär de rent praktiskt? Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our

Kristin Aleklett Kadish

Kristin Aleklett Kadish

Jag forskar inom mikrobiologisk ekologi och har bland annat studerat hur mikrobsamhällen i växter formas och utvecklat mikrofluidik chip för att studera hur svampar söker efter föda i jorden.

Kristin Aleklett Kadish

Kristin Aleklett Kadish

Jag forskar inom mikrobiologisk ekologi och studerar växters mikrobiom. Aleklett K., Kiers E.T., Ohlsson P., Shimizu T.S., Caldas V.E.A., Hammer E.C. (2018) Build your own soil: exploring

Bilden av korallrevens mikrobiologi klarnar

Den samlade kunskapen om korallrevens mikroorganismer tar flera kliv framåt genom ett nytt doktorsarbete från SLU. Nu har vi för första gången en god bild av vilka bakterier som lever inuti

Bilden av korallrevens mikrobiologi klarnar

Den samlade kunskapen om korallrevens mikroorganismer tar flera kliv framåt genom ett nytt doktorsarbete från SLU. Nu har vi för första gången en god bild av vilka bakterier som lever inuti

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

Nytt poddavsnitt: Artificiell intelligens i förädlarens tjänst

Hur kan robotar och artificiell intelligens förenkla förädlarens arbete med att fastställa växternas egenskaper? Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our food, där vi pratar om en av

Nytt poddavsnitt: Artificiell intelligens i förädlarens tjänst

Hur kan robotar och artificiell intelligens förenkla förädlarens arbete med att fastställa växternas egenskaper? Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our food, där vi pratar om en av

Loading…