Medarbetarwebben

Bioinformatik och systembiologi

Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin där metoder för analys av biologiska (särskilt molekylärbiologi) data utvecklas.Ursprungligen myntades begreppet för studiet av informatiska processer i biotiska system. Idag används begreppet fritt för att omfatta all forskning där datorberäkningar används för att analysera molekylärbiologiska data. Systembiologi fokuserar på systematiskt studium av komplexa samspel i biologiska system.


Det finns 71 sidor som är taggade med Bioinformatik och systembiologi:
Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

Nytt poddavsnitt: Artificiell intelligens i förädlarens tjänst

Hur kan robotar och artificiell intelligens förenkla förädlarens arbete med att fastställa växternas egenskaper? Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our food, där vi pratar om en av

Nytt poddavsnitt: Artificiell intelligens i förädlarens tjänst

Hur kan robotar och artificiell intelligens förenkla förädlarens arbete med att fastställa växternas egenskaper? Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our food, där vi pratar om en av

Alexander Koc

Alexander Koc

Doktorand på Institutionen för Växtförädling. Jobbar för att förverkliga snabbare och bättre bestämning av sjukdomsresistens hos grödor i fält med hjälp av maskinlärning och modern sensorteknologi!

Stefan Bertilsson

Stefan Bertilsson

Professor i ämnet Funktionell Ekologi (i Sötvatten). Föreståndare för SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science). Min forskning handlar om akvatisk mikrobiell ekologi och biogeokemi i

Annabel Large

Annabel Large

I am a Fulbright research fellow investigating the potato defense mechanisms using bioinformatics and computational systems biology approaches. My adviser is Erik Alexandersson. BS in Chemical

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utmässa med 420 utställare

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Gabriella Lindgren

Gabriella Lindgren

Gästprofessor, Institutionen för Biosystem, KU Leuven, Belgien, sedan februari 2018. Universitetslektor i molekylär husdjursgenetik, sedan juni 2011. Jag har alltid varit intresserad av biologi,

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utmässa med 420 utställare

Maja Malmberg

Maja Malmberg

Min forskning fokuserar på infektionsbiologiska frågeställningar. Att upptäcka mer om vilka virus som finns hos djur i vår omgivning, så väl vilda, boskap och husdjur. Min drivkraft handlar om att

Loading…