CV-sida

Jay Håkansson

Jay Håkansson
Forskningassistent som använder och utvecklar dator-verktyg för att undersöka diversiteten hos färskvattenlevande mikrober.

Presentation

Jag är intresserad av att använda och utveckla nya verktyg för att bättre kunna behandla och analysera den väldiga mängden data som moderna metoder för gensekvensering producerar. Mitt starkaste intresse är inom metagenomik för att bättre kunna förstå ekologin bakom mikroberna vi hittar i naturen. Mitt fokus är inom genetik, evolution och pipeline-utveckling i Nextflow.

Länkar

Jag arbetar tillsammans med Fernando Puente Sánchez.

Min kod finns tillgänglig på Github