CV-sida

Valeriia Ladyhina

Valeriia Ladyhina

Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618672381
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala