CV-sida

Håkan Sand

Håkan Sand
Min forskning omfattar populationsekologi med ett fokus på vilda däggdjurspopulationer. Huvudsaklig forsksningsinriktning inkluderar livshistoriestrategier, populationsdynamik, predator-bytesinteraktioner och deras effekter på ekosystemens funktion. Mer specifikt arbetar jag med forskning på större klövdjur som älg och rådjur samt på större rovdjur som varg och björn.

Forskning

Formas: Vargens återkomst – konsekvenser för hållbart nyttjande av naturresurser

NV Viltforskninskommité: Den skandinaviska vargens ekologi och förvaltning i ett flerartsperspektiv

 

Samverkan

Nationell och internationell förvaltning: Naturvårdsverket och Länsstyrelser Sverige Miljödirektoratet Norge, SNO Norge, Fylkesmännen Norge

Annan forskning: SVA, Lunds universitet, Uppsala universitet, Högskolan Dalarna, CEFOS, Högskolan i Hedmark, Norge

Intresseorganisationer: Svenska Jägareförbundet, WWF, Svenska Rovdjursföreningen

Övriga: Sveskog, Storaenso, LRF

Handledning

Handledare Phd-studenter: Jens Karlsson SLU, Camilla Wikenros SLU, Barbara Zimmermann HiHe, Cyril Milleret HiHe

Mentor för Postdocs: Kerry L. Nicholson, Andrés Ordiz, Mariano R. Recio

Publikationer i urval

Sand H, P Wabakken, B Zimmermann, O Johansson, HC Pedersen, & O Liberg 2008. Summer kill rates and predation pattern in a wolf–moose system: can we rely on winter estimates? Oecologia 156:53-64.

Sand, H,  JA Vucetich, B Zimmermann, P Wabakken, C Wikenros, H C. Pedersen, R O Peterson, O Liberg 2012. Assessing the influence of prey-predator ratio, prey age structure and packs size on wolf kill rates. Oikos 121: 1454–1463.

Sand, H., Wikenros, C., Ahlqvist, P., Strømseth, T.H. and Wabakken, P. 2012. Comparing body condition of moose selected by wolves and human hunter’s: consequences for the extent of compensatory mortality. Canadian Journal of Zoology. 90: 403–412.

Zimmermann B., H. Sand, P. Wabakken, O. Liberg and H. Andreassen 2015. Predator-dependent functional response in wolves: From food limitation to surplus killing. Journal of Animal Ecology.

Wikenros C., H. Sand, R. Bergström, O. Liberg and G. Chapron 2015. Moose Hunters Adaptively Compensates for Predation Following Wolf Return in Sweden. PlosOne

Ordiz, A., C. Milleret, J. Kindberg, J. Månsson, P. Wabakken, J. E. Swenson, and H. Sand. 2015. Wolves, people, and brown bears influence the expansion of the recolonizing wolf population in Scandinavia. Ecosphere 6(12):284. http://dx.doi.org/10.1890/ES15-00243.1

Fuchs B, B Zimmermann, P Wabakken, S Bornstein, J Månsson, AL Evans, O Liberg, H Sand, J Kindberg, EO Ågren and JM Arnemo 2016. Sarcoptic mange in the Scandinavian wolf Canis lupus population. BMC Veterinary Research 12:156.

Åkesson M, O Liberg1, H Sand, P Wabakken, S Bensch, Ø Flagstad4. 2016. Genetic rescue in a severely inbred wolf population. Molecular Ecology. doi: 10.1111/mec.13797

Chapron G, C Wikenros, O Liberg, P Wabakken, Ø Flagstad, C Milleret, J Månsson, L Svensson, B Zimmermann, M Åkesson & H Sand 2016. Ecological modelling 339: 33–44.

Allen A, J Månsson, H Sand, J Malmsten, G Ericsson, and NJ. Singh 2016. Scaling up movements: from individual space use to population patterns. Ecosphere 7(10):e01524. 10.1002/ecs2.1524

Milleret C, P Wabakken, O Liberg, M Åkesson, Ø Flagstad, HP Andreassen and H Sand 2016. Let’s stay together? Intrinsic and extrinsic factors involved in pair bond dissolution in a recolonizing wolf population. Journal of Animal Ecology. doi: 10.1111/1365-2656.12587

Kuijper DP, Sahlén E, Elmhagen B, Chamaillé-Jammes S, Sand H, Lone K and Cromsigt JPGM 2016. Paws without claws? Ecological effects of large carnivores in anthropogenic landscapes. Proc. B http://rspb.royalsocietypublishing.org/.

Wikenros C, G Balogh, H Sand, KL Nicholson and J Månsson 2017. Mobility of moose – comparing the effects of wolf predation risk, reproductive status and seasonality. Ecology and Evolution.

Sand H, A Eklund, B Zimmermann, C Wikenros and P Wabakken 2016. Prey Selection of Scandinavian Wolves: Single Large or Several Small? PlosOne 11(12): e0168062. doi:10.1371/journal.pone.0168062

Länkar

https://www.slu.se/skandulv


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för viltekologi
Telefon: +46581697324, +46703003701
Postadress:
Inst. för Ekologi, Grimsö forskningsstation
739 93 RIDDARHYTTAN
Besöksadress: Grimsö forskningsstation, Grimsö 152, Grimsö