Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för vilt- och fiskforskning

Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW) är ett samverkansorgan för de institutioner och forskargrupper  som bedriver verksamhet inom området vilt och fisk i vid bemärkelse vid SLU. CFW är också ett nationellt nätverk mellan forskare och mellan forskning och samhälle.


Det finns 12 sidor som är taggade med Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW):

Nätverksworkshop och vägledning till forskningsanläggningar i Älvkarleby

Nätverksworkshop och vägledning till forskningsanläggningar i Älvkarleby aquaculture@slu.se Varmt välkomna till vårt lunch till lunchmöte den 8-9 november, med olika forskargrupper intresserade av

Djurförsök i forskning – vad, hur och varför?

Nyligen lanserades en ny version av djurforsok.info. Webbplatsen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta lärosäten, bland annat SLU. Den vänder sig till alla som vill få grundläggande

Vargrädsla styr inte var älgarna håller till i skogen

Forskare på SLU har undersökt om älgarna i området runt Grimsö forskningsstation ändrade sitt sätt att utnyttja landskapet när vargen etablerade sig. Andra studier har kunnat visa på en förändring i

Samarbete om fiskars välbefinnande vid kommersiellt fiske

Ett nytt forskningsprojekt undersöker för första gången hur miljarder fisk dör i fiske. Syftet är att belysa hur fisk dör i samband med trålning i de öppna vattenmassorna och om fångstmetoderna kan

Lo Persson

lo.persson@slu.se I have a general interest in biology and I have specialized in aquatic ecology and migrating salmonids. Currently I’m a postdoc at the Norwegian Institute for Nature Research (NINA

Joakim Hjelm

Head of the Institute of Marine Research at the Department of Aquatic Resources (SLU Aqua) Experienced Senior Scientist and manager with a demonstrated history of working in the fishery industry.

Jonas Malmsten

jonas.malmsten@slu.se Expert, veterinärmedicin samt försöksdjursföreståndare Sedan veterinärexamen 2006 har mitt yrkesliv till största delen handlat om forskning arbete med vilda djur i

Göran Ericsson

Jag är prefekt och professor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Det

Ulf Bergström

Ulf Bergström CV ulf.bergstrom@slu.se My research is directed towards coastal ecosystems of the Baltic Sea, focusing on factors that determine where species are found and how abundant they are, and

Magnus Huss

magnus.huss@slu.se My research focuses on how individual development and body growth governs ecological dynamics in fish communities and aquatic ecosystems, and often in the context of environmental

Håkan Sand

Min forskning omfattar populationsekologi med ett fokus på vilda däggdjurspopulationer. Huvudsaklig forsksningsinriktning inkluderar livshistoriestrategier, populationsdynamik,

Loading…