Hoppa till huvudinnehåll

Center for wireless remote animal monitoring


Det finns 11 sidor som är taggade med Center for Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM):

WRAM blir en del av SBDI

Svenska LifeWatch upphör i slutet av 2021 och ersätts av konsortiet Svensk biodiversitets-datainfrastruktur SBDI. WRAM fortsätter samarbetet på ett liknande sätt. SLU WRAM är nu en del av den svenska

Populära älgar tillbaka i rutan

De populära vandringsälgarna återvänder i årets version av "Den stora älgvandringen" på SVT. I senaste numret av Resurs kan man läsa att " Den stora älgvandringen” återkommer i SVT 15 april. Läs hela

Ny webbsida för att följa djurs rörelse

SLU WRAM har ny webbsida för visualisering av olika djurs rörelse utifrån data från GPS-sensorer. Det går att följa både älg, rådjur och från hösten även varg. Alla funktioner, som tidigare fanns på

Wiebke Neumann

I have always been interested in understanding how animals respond to their dynamic environment, including humans. This interest builds the red thread in both my education and research. Addressing

Göran Ericsson

Jag är prefekt och professor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Det

Älgkalvning

Årets kalvningssäsong har startat i södra Sverige. Det visar signalerna från sändarförsedda älgkor i Växjö och på Öland. Älgkor som kalvar ändrar sina rörelsemönster tydligt, dels beroende på själva

Håkan Sand

Min forskning omfattar populationsekologi med ett fokus på vilda däggdjurspopulationer. Huvudsaklig forsksningsinriktning inkluderar livshistoriestrategier, populationsdynamik,

Loading…