CV-sida

Holger Dettki

Holger Dettki

Kontaktinformation
Forskare FLK vid Artdatabanken; Forskning och fynddata Forskare FLK vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård
Telefon: 090-7868505, 073-0487872
Arbetsbeskrivning: Föreståndare för det nationella biodiversitetskonsortiet Svenska LifeWatch (SLW). Koordinator för den nationella biotelemetri-e-infrastrukturen 'Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring' (UC-WRAM). Förvaltningsledare (pm3) för ’Datafederation’ på Artdatabanken.
Postadress:
Inst för vilt, fisk och miljö
901 83 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå
Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E, Umeå