Medarbetarwebben

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 820 sidor som är taggade med Artdatabanken:
Jobba hos oss

Jobba hos oss

Vi som arbetar på SLU Artdatabanken är alltifrån systemvetare, forskare, fotografer, biologiskt sakkunniga, kommunikatörer till administrativ personal. Vi som arbetar på SLU Artdatabanken bidrar till

SLU Artdatabanken

SLU Artdatabanken

Vill du rapportera fynd eller letar du fakta om arter? Vad vill du göra? //

Bra år för fjällgåsen

Sommaren 2021 verkar bli ett bra år för fjällgåsen. Fram till och med 30 juni har åtminstone sex kullar konstaterats i kärnområdet i södra Norrbottensfjällen ‒ vilket är det högsta antalet sedan

Hjälp oss att utöka kunskapen om blodigeln

Det råder kunskapsbrist om blodigelns förekomstområden i Sverige. SLU Artdatabanken önskar nu ytterligare information från alla som stöter på denna fascinerande art i vår och sommar. Eller gjort så

Aktuellt

Aktuellt

Här hittar du SLU Artdatabankens aktuelltflöden

Tropikflyttarna senare än vanligt

Våra tropikflyttande fåglar anländer inom en snäv tidsram. Avvikelsen från det genomsnittliga ankomstdatumet är normalt bara några dagar, åt ena eller andra hållet. Det varmare klimatet har dock

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg för hans livsverk att omvandla ett av människan förstört och sargat landskap till ett biologiskt myllrande område, numera Oset och

Vill du hjälpa till?

Vill du hjälpa till?

Det mesta av kunskapen om våra arter har samlats in av amatörer – och det finns fortfarande mycket att göra för den som är intresserad.

Behandling av personuppgifter i ArtDatabankens webbapplikationer

Behandling av personuppgifter i ArtDatabankens webbapplikationer

Den här informationstexten förklarar hur dina personuppgifter som används i SLU Artdatabankens webbapplikationer behandlas inom SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Sebastian Sundberg

Sebastian Sundberg

Jag är miljöanalysspecialist med organismgruppsansvar för kärlväxter och har en bred kompetens om våtmarker. Jag arbetar med fakta samt analys av tillstånd och trender för arter, exempelvis

Förbättring av ’Hämta min position’ i Artportalens checklista

Förbättring av ’Hämta min position’ i Artportalens checklista

Tidigare har det varit så att knappen ’Hämta min position’ har letat fram närmaste fyndplats snarare än den faktiska positionen. Det här ändrar vi nu till en bättre lösning. När du väljer ’Hämta min

Är du intresserad av nästa års konferens?

Är du intresserad av nästa års konferens?

Här anmäler du dig till att få information om kommande Flora- faunavårdskonferenser. Vill du att vi tar bort dig från maillistan se kontakt nedan.

Loading…