Hoppa till huvudinnehåll

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 56 sidor som är taggade med Artdatabanken:

Utter inte längre hotad art

Antalet uttrar i Sverige har ökat och SLU Artdatabankens bedömning är att arten nu är livskraftig. Sedan 2006 har uttern ingått i ett åtgärdsprogram för hotade arter men nu avslutas det arbetet. –

Fynddata ersätter Analysportalen

Analysportalen för biodiversitetsdata stänger ner och ersätts av tjänsten Fynddata. Vid årsskiftet 23/24 stänger Analysportalen ner och istället återfinns en del av Analysportalens funktioner i SLU

10 miljoner till forskning om svamp, insekter, parasiter och lavar

SLU Artdatabanken delar inom ramen för Svenska artprojektet ut sammanlagt 10 miljoner kronor till fyra taxonomiska forskningsprojekt. Varje år utlyser SLU Artdatabanken bidrag till taxonomisk

Metod att bedöma skogars naturvärden utvärderad i ny studie

SLU-forskare har i en studie undersökt olika metoder som kan användas för att identifiera skogar med höga naturvärden. Studien genomfördes i norra respektive södra Sverige. Resultaten visar att det

Forskarträff för ny kunskap om Sveriges arter

I veckan har Svenska artprojektet samlat inte mindre än 21 forskare hos SLU Artdatabanken i Uppsala. Forskarna utreder landets biologiska mångfald, ibland med kunskap om helt nya arter som resultat.

Ännu bättre bildigenkänning med nya verktyget

Nu blir det ännu enklare att bestämma art med hjälp av bildigenkänning. SLU Artdatabanken har släppt en ny och förbättrad version av bildigenkänningstjänsten Sök med bild. Den nya versionen bygger på

SLU-forskning om trädgårdsägare och invasiva växter uppmärksammas i media

Cecilia Palmérs forskning kring hur avgörande kommunikation med trädgårdsägare kan vara i kampen mot kring invasiva arter har uppmärksammats både i Sveriges Radio och tidningen Extrakt. Lyssna och

Hummerpremiär

Måndag den 25 september 2023 är det premiär för årets hummerfiske. I Sverige är det europeisk hummer (Homarus gammarus) vi vill fånga i våra tinor. Misstänka fynd av dess släkting – den amerikanska

Artportalen passerar 100 miljoner fynd

Den 11 september passerade Artportalen 100 miljoner registrerade fynd. Systemet, som tar emot, samlar och tillgängliggör artobservationer, utgör också en gemenskap där användare hjälper varandra. Det

Nytt initiativ för övervakning av jordens biologiska mångfald

Arter försvinner i en takt vi aldrig tidigare sett. Forskare menar nu att det finns ett akut behov av ett system för att övervaka jordens biologiska mångfald. Jordens biologiska mångfald är hotad.

Uppdaterad lista över nationellt skyddsklassade arter

Listan över nationellt skyddsklassade arter ses över vart femte år, och efter genomgång av landets expertkommittéer och flertalet remissinstanser finns nu en uppdaterad version. Skyddsklassningen

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

Loading…