Hoppa till huvudinnehåll

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 39 sidor som är taggade med Artdatabanken:

Mohammad Hossein Banabazi

mohammad.hossein.banabazi@slu.se I'm the researcher at the quantitative genetics group at the department of animal genetics and breeding (HGEN), Veterinary Medicine and Animal Science Center (VHC),

Nu lanseras artbestämningsnycklar för siden- och tapetserarbin

Nu publiceras ett par nya interaktiva bestämningsnycklar som möjliggör identifiering av de i Sverige förekommande arterna av sidenbin och tapetserarbin. Totalt rör det sig om 20 olika arter varav

Ny WFS-tjänst ersätter gamla WMS och WFS-tjänster

Från 15 oktober fasas våra gamla WMS- och WFS-tjänster ut för att stängas ner vid årsskiftet 2022/2023. För den som ännu inte har bytt till den nya WFS-tjänsten för artobservationer är det hög tid

Skansen uställning biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är ändlös och fascinerande, men hur hänger den ihop med vår överlevnad? Hur påverkar vi den biologiska mångfalden genom vårt sätt att leva och maten vi äter? Det är frågor

Future Forests exkursion

Följ med på exkursion med Future Forests! teresia.borgman@slu.se Plattformen Future Forests bjuder in till en exkursion i skogen, för att öppna upp för dialog och kunskapsutbyte. Vi kommer att

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests teresia.borgman@slu.se Plattformen bjuder in till workshop för forskare inom SLU, Umeå universitet och Skogforsk för att formulera nya tvärvetenskapliga

SMAS 2022 öppna föreläsningar

I april kan du lyssna på öppna föreläsningar med tre av SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Lär dig mer om e-infrastruktur för att följa vilda djur, om DNA-metoder i fiskförvaltningen och om

Mora Aronsson

 Swedish member of terrestrial CBMP (The Circumpolar Biodiversity Monitoring Program, a program under CAFF, Conservation of Arctic Flora and Fauna – a working group under Arctic Council) 2011–

Eddie von Wachenfeldt

Eddie von Wachenfeldt är miljöanalysspecialist och naturtypsansvarig för sjöar, vattendrag och våtmarker. Doktor i limnologi. Koordinator för miljöanalysprogrammet för biologisk mångfald. Arbetar med

Stort naturvårdspris till botanisten Mora Aronsson

Mora Aronsson har visat att man kan kombinera ett professionellt utvecklingsarbete inom naturvård, på vetenskaplig grund, med ett djup ideellt engagemang och folkbildande insatser på gräsrotsnivå.

Skogens ekosystemtjänster förändras snabbt

De svenska skogslandskapen förändras så snabbt att kartor över ekosystemtjänster fort blir inaktuella och har begränsat värde som planeringsverktyg. En SLU-ledd studie byggd på officiell

Ny barkborre-art upptäckt tack vare DNA-teknik

Åke Lindelöw på SLU har arbetat med insekter i decennier men det här är första gången han är med och beskriver en ny art. Trypophloeus borealis är liten och lever under barken på vide. Den har

Loading…