Hoppa till huvudinnehåll

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 65 sidor som är taggade med Artdatabanken:

SLU Artdatabankens svar på debattartikel om rödlistan

I nättidningen Altinget publicerades 27/6 en debattartikel av Peter Holmgren och Jonas Jacobsson, "Dags att hissa röd flagg för rödlistan". Artikeln innehåller många faktafel, antydningar och

Artportalen har påbörjat flytten till ny teknisk miljö

Nu påbörjar vi arbetet med att flytta Artportalens funktionalitet till en ny teknisk miljö som vi kallar "Artportalen beta". Arbetet sker stegvis och du kommer säkert att behöva hoppa mellan

SLU Artdatabanken på världens största skogsvetenskapliga kongress

Den 23-29 juni står SLU värd för IUFRO World Congress i Stockholm. SLU Artdatabanken kommer att vara på plats för att prata om biologisk mångfald och miljöövervakning. Vi deltar på kongressen som en

Panelsamtal: Biodiversitet och One Health

Panelsamtal: Förlust av biologisk mångfald – ett hot mot vår hälsa futureonehealth@slu.se Är du intresserad av, eller har ansvar för, samhällsplanering, biologisk mångfald, naturvård och främjande

Faunaväkta groddjur 2

Webbinarium: Vill du veta mer om hur du kan faunaväkta groddjur? Webbinarium: Vill du veta mer om hur du kan faunaväkta groddjur? cecilia.nordstrom@slu.se I dag har vi relativt bra koll på hur

Naturvårdspriset 2024 går till Lena Gustafsson

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2024 går till Lena Gustafsson för hennes enastående förmåga att vara enande kraft inom den konfliktfyllda skogsdebatten. Trots många obekväma sanningar har hon

Utlysning av bidrag för taxonomisk forskning

Årets utlysning av forskningsbidrag från Svenska artprojektet har nu öppnat. Fram till 28 maj kan du som ägnar dig åt taxonomisk forskning söka upp till 3 500 000 kronor för ett enskilt projekt. Inom

Faunaväkta groddjur 1

Webbinarium: Vill du veta mer om hur du kan faunaväkta groddjur? Webbinarium: Vill du veta mer om hur du kan faunaväkta groddjur? cecilia.nordstrom@slu.se Var med på webbinariet och ställ

Hjälp oss att leta groddjur

Idag den 20 mars är det Grodornas dag i hela världen: World Frog Day, det firar vi med att uppmana till att hitta och rapportera groddjur genom att faunaväkta ett grodvatten! I dag har vi relativt

Fynddata ersätter Analysportalen

Analysportalen för biodiversitetsdata stänger ner och ersätts av webbapplikationen Fynddata. Vid årsskiftet 23/24 stänger Analysportalen ner och istället återfinns en del av Analysportalens

Utlysning av bidrag för nätverkande aktiviteter

Nu kan du söka bidrag från Svenska artprojektet för att genomföra nätverkande aktiviteter inom taxonomi och systematik. Varje år erbjuder SLU Artdatabanken bidrag för nätverkande aktiviteter inom

Stort behov av tydliga nationella mål för biologisk mångfald

Mål styr arbetet och måste därför vara både tydliga, ambitiösa och mätbara. Så lyder en av tre skarpa rekommendationer som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet nu går ut med i en ny policy

Loading…