Medarbetarwebben

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 798 sidor som är taggade med Artdatabanken:
Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

EU:s art- och habitatdirektiv

EU:s art- och habitatdirektiv För att motverka förlust av biologisk mångfald har EU:s medlemsländer antagit flera direktiv, bland annat art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG). I direktivet

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Vi som arbetar på SLU Artdatabanken är alltifrån systemvetare, forskare, fotografer, biologiskt sakkunniga, kommunikatörer till administrativ personal. Vi som arbetar på SLU Artdatabanken bidrar till

Vilken roll spelar bin i det moderna jordbruket?

Bin är en del av den biologiska mångfalden och bidrar dessutom med pollineringstjänster i våra odlade grödor och trädgårdsväxter. Men många arter är hotade och minskar i antal med minskande biologisk

SLU Artdatabanken

SLU Artdatabanken

Vill du rapportera fynd eller letar du fakta om arter? Vad vill du göra? //

Marint faunaväkteri

Är du dykare och vill du hjälpa oss att förbättra kunskapen om marina djurarter i Sverige? Då kan du bli marin faunaväktare! Vi följer upp marina arter genom att övervaka sjöstjärnor och kräftdjur.

Program Flora- och faunavård 2021

Naturvården står inför stora utmaningar. Samtidigt ökar vår kunskap om arterna och tillståndet för vår natur. Det har kommit många statusrapporter den senaste tiden men hur omsätter vi all kunskap i

SLU Artdatabankens avgifter

SLU Artdatabankens avgifter

Från och med 2019 tar SLU Artdatabanken ut avgifter för vissa tjänster. Avgiften är till för att täcka de kostnader som SLU Artdatabanken har för hantering och support för dessa tjänster. I dagsläget

Föreläsningar seniora miljöanalysspecialister

I maj kan du lyssna på öppna föreläsningar med SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Tillsammans har de en bred och efterfrågad kompetens om bland annat skogsstatistik, övergödning,

Föreläsningar seniora miljöanalysspecialister

I maj kan du lyssna på öppna föreläsningar med SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Tillsammans har de en bred och efterfrågad kompetens om bland annat skogsstatistik, övergödning,

Föreläsningar seniora miljöanalysspecialister

I maj kan du lyssna på öppna föreläsningar med SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Tillsammans har de en bred och efterfrågad kompetens om bland annat skogsstatistik, övergödning,

Fyndkartor i Artfakta

Fyndkartor i Artfakta

I Fyndkartor kan du se rapporter av arter, följa utvecklingen över tid och följa upp hur bekämpningen av invasiva arter går. Tjänsten har två kartor, en mer generell för alla arter och en för

Loading…