Hoppa till huvudinnehåll

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 46 sidor som är taggade med Artdatabanken:

Mora Aronsson

mora.aronsson@slu.se  Swedish member of terrestrial CBMP (The Circumpolar Biodiversity Monitoring Program, a program under CAFF, Conservation of Arctic Flora and Fauna – a working group under

Planering idag för framtidens gröna infrastruktur

anna.lundmark@slu.se Hur ska vi gynna naturvårdsarter i framtidens skogar? Vi kan planera den gröna infrastrukturen utifrån hur skogen och naturvärden fördelar sig i landskapet idag men också på hur

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

Välkända, okända och ökända snäckor i ny bok

Vinbergssnäcka, trädgårdssnäcka och mördarsnigel är välkända bland många och ofta ökända av husägare. I en ny Nationalnyckel från SLU Artdatabanken presenteras lungsnäckor. Uppemot 20 av bokens 193

Naturvårdspriset 2023 till två orädda och mycket kunniga skogsbiologer

Sebastian Kirppu, urskogens främsta beskyddare och Johan Nitare, fader till nyckelbiotopsinventeringen, tilldelas var för sig SLU Artdatabankens naturvårdspris för deras arbete med att värna skogen

SLU Artdatabankens naturvårdspris går till...

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2023 går till... Ja, det får man veta på årets Flora- och faunavårdskonferens 26 april. Årets utdelning av naturvårdspriset sker alltså inte i samband med Biologiska

Nu kan du söka bidrag för nätverkande aktiviteter

Svenska artprojektets årliga utlysning av bidrag för nätverkande aktiviteter inom taxonomi och systematik har öppnat. Varje år erbjuder SLU Artdatabanken bidrag för nätverkande aktiviteter inom ramen

Nu kan du söka bidrag för taxonomisk forskning

Årets utlysning av forskningsbidrag från Svenska artprojektet har nu öppnat. Du som ägnar dig åt taxonomisk forskning kan söka upp till 3,5 miljoner kronor för ett enskilt projekt. Inom ramen för

Naturvårdsarter ökar om skogens gröna infrastruktur återuppbyggs

Med en mer varierad skogsskötsel som fokuserar på indikatorer för biologisk mångfald gynnas viktiga naturvårdsarter i framtidens brukade skogslandskap. Det gäller för såväl fåglar som vedsvampar och

Första livespårade älgen banade väg för forskningsgenombrott

Snart är det åter dags för Den stora älgvandringen; många är de tittare som förutom att följa älgarna via kamerorna också kikar på dem via SLU:s system där alla forskningsälgar med GPS-halsband går

Underhåll av karttjänster

Helgen 18–19 februari kommer Lantmäteriet utföra underhåll för sina karttjänster vilket innebär att deras kartor kan komma att vara otillgängliga från klockan 07.00 på lördag till klockan 18.00 på

Mohammad Hossein Banabazi

mohammad.hossein.banabazi@slu.se I'm the researcher at the quantitative genetics group at the department of animal genetics and breeding (HGEN), Veterinary Medicine and Animal Science Center (VHC),

Loading…