Medarbetarwebben

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 838 sidor som är taggade med Artdatabanken:

Invasiva främmande arter påverkar gräsmarkernas bevarandestatus

Att gräsmarkernas bevarandestatus i Sverige är dålig generellt är ingen nyhet. Men att situationen försämras också för alvar och karsthällmarker är en oroväckande utveckling som framkommer i årets

Om arter och natur

Om arter och natur

ArtDatabanken arbetar med att övervaka, studera och analysera tillståndet för svenska arter och naturtyper. Här kan du hitta svar på frågor som handlar om ArtDatabankens olika ämnesområden.

Sök art- och miljödata

Sök art- och miljödata

Här finns verktyg och portaler för dig som vill söka olika slags artinformation, hämta data, göra egna analyser eller utveckla egna webbtjänster. Se även art- och miljödata på övriga SLU.

Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista

ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten riskklassificerat 1033 arter. Risken avser sannolikheten att de utgör, eller kan komma att utgöra, en risk för inhemsk

Rapportera i mobilen från nya Artfakta

Rapportera i mobilen från nya Artfakta

Idag släpps nya Artfakta som samlar flera av ArtDatabankens digitala tjänster för art- och naturvårdsinformation i ett gemensamt och mobilanpassat gränssnitt. I nya Artfakta går det också att

Tidigare konferenser

Tidigare konferenser

Flora- och faunavårdskonferensen är en populär träffpunkt och inspirationskälla för naturvårdare i Sverige. Vi önskar att konferensen ska vara en mötesplats dit alla som arbetar med naturvård, vare

Program Flora- och faunavård 2019

Främmande arter är en del av svenskt växt och djurliv. En del har kommit hit av sig själva andra med hjälp av människan, medvetet eller omedvetet. De främmande arterna kan ibland utgöra ett bekymmer

Carrie Joy Andrew

Carrie Joy Andrew

caew0002 Var vänlig hänvisa till den engelska CV-sidan.

Två nya nakensnäckor för Sverige

Blågul kamnuding (Trinchesia cuanensis) beskrevs 1 maj i en artikel i tidskriften Scientific Reports. Denna nakensnäcka har ryggutskott som är vackert färgade i blått och gult, vilket var passande

Artfakta – sök ekologi, utbredning & kännetecken samt rödlistade arter

Artfakta – sök ekologi, utbredning & kännetecken samt rödlistade arter

I Artfakta samlas flera av ArtDatabankens tjänster under ett och samma tak. Här kan du läsa fakta om arter, få hjälp med artbestämning och på ett smidigt sätt rapportera direkt till Artportalen.

Du som rapportör kan hjälpa till att förbättra naturvården i våtmarker

Myllret av växter, insekter, fiskar, groddjur och fåglar i våtmarker har minskat kraftigt i Europa under de senaste 100 åren. I jordbrukslandskapen har t.ex. mer än hälften av alla våtmarker