CV-sida

Gersey Vargas

Gersey Vargas Rivera
Gersey Vargas är en doktorsforskare som tar upp frågor relaterade till hur hästbete formar insekts- och växtsamhällena i halvnaturliga gräsmarker. Han brinner för biologisk mångfald och fokuserar på olika taxonomiska grupper såsom insekter, fåglar, växter och däggdjur. Gersey, som tidigare bodde i olika länder för arbete och studier (USA, Colombia, Panama, Belgien, Sri Lanka, Italien och Paraguay), är nu dedikerad till att lära sig mer om svensk biologisk mångfald.

Presentation

All information ligger på den engelska sidan! Klicka på English i toppmenyn.

Publikationer i urval

Mussini, G., Stepan, N. D. and Vargas, G. 2024. Two new species of Hyalella (Amphipoda, Dogielinotidae) from the Humid Chaco ecoregion of Paraguay. ZooKeys 1191: 105-127.

Basset, Y., Blažek, P., Souto-Vilarós, D., Vargas, G., Ramírez Silva, J.A., Barrios, H., Perez, F., Bobadilla, R., Lopez, Y., Ctvrtecka, R. and Šípek, P., 2022. Towards a functional classification of poorly known tropical insects: The case of rhinoceros beetles (Coleoptera, Dynastinae) in Panama. Insect Conservation and Diversity. 1-17. 

Länkar

linkedin.com/in/gersey-vargas/ 

instagram.com/gerseyv