CV-sida

Eliza Maher Hasselquist

Eliza Maher Hasselquist
Jag göra forskning om allting runt skog och vattnet, dikning, skyddszoner, och restaurering av torvmark.

Presentation

Jag har en CV-sida på engelska.

Eller hitta min egen sida har:

https://elizamaherhasselquist.weebly.com/


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå