CV-sida

Carl-Gustaf Thulin

Carl-Gustaf Thulin
Prefekt, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Presentation

Forskare (docent) med uppdrag som prefekt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik, faunarestaurering och rewilding.

Undervisning

Kursledare och föreläsare inom grund- och forskarutbildning vid SLU och Uppsala universitet sedan 1995

Forskning

Inriktning mot evolutionär genetik, faunarestaurering och rewilding. Driver/deltar huvudsakligen i tre projekt:

“Russet som naturvårdare” Finansiering: WWF, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, SLU (biträdande projektledare)

“Håller underarten mohare (Lepus timidus sylvaticus) på att försvinna?” Finansiering: Naturvårdsverket, KSLA, Naturvårdsverket (projektledare)

“Polymorphism i PrP genen och dess relevans för älgens hälsa” Finansiering: Formas (forskare)

Samverkan

Deltagit på fler än 100 nationella och internationella konferenser, organiserat 55 offentliga möten/konferenser, inbjuden föredragshållare 13 gånger, 10 muntliga konferenspresentationer, 16 posters, 40 offentliga föredrag. Författat 27 populärvetenskapliga artiklar, 21 rapporter, 30 stratigska framställan, nio utvärderingar samt deltagit i den offentliga debatten genom 28 debattartiklar och diverse media-framträdanden (press, radio, TV).

Bakgrund

FM Biologi, Uppsala universitet, 1995

FD Genetik, Uppsala universitet,  2000

Postdoc, University of Tennessee, 2001-2002, 2004

Docent Populationsbiologi, Uppsala universitet, 2008

Tillsvidareanställd vid SLU sedan 2008.

Handledning

Doktorander:

- Adriaan de Jong, SLU, disputerad 2012 (huvudhandledare)

- Jonas Malmsten, SLU, disputerad 2014 (biträdande handledare)

- Pär Söderquist, SLU/Högskolan i Kristianstad, disputerad 2015 (huvudhandledare)

- Pablo Garrido, SLU, disputerad 2017 (huvudhandledare)

Handledare för examensarbeten på magister- och kandidatnivå.

Publikationer i urval

Publications in international, referee-assessed scientific journals

32. Thulin C-G, Winiger A, Tallian AG, Kindberg J (2021). Huntin harvest data in Sweden idicate precipitous decline in the native mountain hare subspecies Lepus timidus sylvaticus (heath hare). Journal for Nature Conservation (online)

31. Thulin C-G, Röcklinsberg H (2020). Ethical considerations for wildlife reintroductions and rewilding. Frontiers in Veterinary Science 7, 163

30. Garrido P, Edenius L, Mikusiński G, Skarin A, Jansson A, Thulin C-G (2020). Experimental rewilding may restore abandoned wood-pastures if policy allows. Ambio 50 (1), 101-112

29. Garrido P, Mårell A, Öckinger E, Skarin A, Jansson A, Thulin C-G (2019). Experimental rewilding enhances grassland functional composition and pollinator habitat use. Journal of Applied Ecology 56 (4), 946-955

26. Thulin C-G, Alves PC, Djan M, Fontanesi L, Peacock D (2017). Wild opportunities with dedomestication genetics of rabbits. Restoration Ecology 25, 330–332

24. Fontanesi L, Di Palma F, Flicek P, Smith AT, Thulin C-G, Alves PC, Lagomorph Genomics Consortium (2016). LaGomiCs - Lagomorph Genomics Consortium: an international collaborative effort for sequencing the genomes of an entire mammalian order. Journal of Heredity 107, 295-308

23. Thulin C-G, Malmsten J, Ericsson G (2015). Opportunities and challenges with growing wildlife populations and zoonotic diseases in Sweden. European Journal of Wildlife Research 61, 649–656

20. Malmsten J, Gavier Widén D,  Rydevik G, Yon L, Hutchings MR,  Thulin C-G, Söderquist L, Aspan A, Stuen S, Dalin A-M (2014). Temporal and spatial variation in Anaplasma phagocytophilum infection in Swedish moose (Alces alces). Epidemiology and Infection 142 (6), 1205-1213

19. De Jong A, Magnhagen C, Thulin C-G (2013). Variable flight initiation distance in incubating Eurasian curlew. Bevioral Ecology and Sociobiology 67, 1089-1096

18. Höglund J, Cortazar Chinarro M, Jarnemo A, Thulin C-G (2013). Genetic variation and structure in Scandinavian red deer (Cervus elaphus): influence of ancestry, past hunting and restoration management. Biological Journal of the Linnean Society 109, 43–53

17. Thulin C-G, Malmsten J, Laurila A (2012). Differences in body mass, health status and genetic variation between insular and mainland brown hares (Lepus europaeus) in Sweden. European Journal of Wildlife Research 58, 897–907

16. Thulin C-G, Englund L, Ericsson G, Spong G (2011) The impact of founder events and introductions on genetic variation in the muskox Ovibos moschatus in Sweden. Acta Theriologica 56, 305-314

15. Quintela M, Thulin C-G, Höglund J (2010). Detecting hybridization between willow grouse (Lagopus lagopus) and rock ptarmigan (L. muta) in Central Sweden through Bayesian admixture analyses. Conservation Genetics 11, 557–569

14. Jansson G, Thulin C-G, Pehrson Å (2007). Factors related to the occurrence of hybrids between brown hares (Lepus europaeus) and mountain hares (L. timidus) in Sweden. Ecography 30, 709-715

13. Thulin C-G, Fang M, Averianov AO (2006). Introgression from Lepus europaeus to L. timidus in Russia revealed by mitochondrial Single Nucleotide Polymorphisms and nuclear microsatellites. Hereditas 143, 68-76

12. Thulin C-G (2006). Microsatellite investigation of roe deer (Capreolus capreolus) in Scandinavia reveals genetic differentiation of a Baltic Sea Island population. European Journal of Wildlife Research 52, 228-235

11. Thulin C-G, Simberloff D, Barun A, McCracken G, Pascal M, Islam A (2006). Genetic divergence in the small Indian mongoose (Herpestes auropunctatus), a widely distributed invasive species. Molecular Ecology 15, 3947-3956

10. Thulin C-G, Stone J, Tegelström H, Walker CW (2006). Species assignment and hybrid identification among Scandinavian hares. Wildlife Biology 12, 29-38

9. Thulin C-G (2003). The distribution of Mountain Hares (Lepus timidus, L. 1758) in Europe: A challenge from Brown Hares (L. europaeus, Pall. 1778)? Mammal Review 33, 29-42

6. Thulin C-G, Tegelström H (2002). Biased geographical distribution of mitochondrial DNA that passed the species barrier from mountain hares to brown hares (genus Lepus): An effect of genetic incompatibility and mating behaviour? Journal of Zoology 258, 299-306

2. Thulin C-G, Isaksson M, Tegelström H (1997b). The origin of Scandinavian mountain hares (Lepus timidus). Gibier Faune Savage/Game and Wildlife 14, 463-475

1. Thulin C-G, Jaarola M, Tegelström H (1997a). The occurrence of mountain hare mitochondrial DNA in wild brown hares. Molecular Ecology 6, 463-467

 

Other publications

From 1995, a total of six book chapters, 33 popular science articles, 21 reports, 31 debate articles, 33 strategic proposals and 18 evaluations.

Most recent:

33. Thulin C-G, Söderquist L Ringmark S, Garrido P, Jansson A (2021). Hästen, landskapet och mångfalden. Fauna och Flora 116 (1), 24–30 (popular science) "länk"

 

CFW Publikationer

Sammanställning av diverse publikationer från tiden som föreståndare för Centrum för vilt- och fiskforskning, 2008-2018.

Konferensrapporter

Debattartiklar

Seminarier

Övriga skrifter mm

Länkar

www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Telefon: +46705645358
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala

Publikationslista: