CV-sida

Carl-Gustaf Thulin

Carl-Gustaf Thulin
Forskare, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Presentation

Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik, faunarestaurering och rewilding. Uppdrag som studierektor för forskarutbildningen vid VH-fakultet https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/vh-fakulteten/karnverksamheterna/forskarutbildning/

Undervisning

Kursledare och föreläsare inom grund- och forskarutbildning vid SLU och Uppsala universitet mfl sedan 1995

Forskning

Inriktning mot evolutionär genetik, faunarestaurering och rewilding. Driver/deltar huvudsakligen i fyra projekt:

"Visent (Bison bonasus) i Sverige" Finansiering: Skogssällskapet (projektledare) Mer information

“Håller underarten mohare (Lepus timidus sylvaticus) på att försvinna?” Finansiering: Naturvårdsverket, SLU (projektledare) Mer information

"Feralisering av hästar och dess mikrobiota" Finansiering: SLU (samarbete med UU och LiU) Mer information

“Russet som naturvårdare” Finansiering: WWF, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, SLU Mer information

Samverkan

Deltagit >100 nationella och internationella konferenser; >50 som organisatör, 15 som inbjuden föredragshållare, 11 muntliga presentationer, 17 posters. Författat 26 konferenssammanfattningar.

Författat sammanlagt 231 skrifter/artiklar; 36 vetenskapliga artiklar, sex böcker/bokkapitel, 40 populärvetenskapliga artiklar, 28 rapporter, 34 strategiska framställan, 20 utvärderingar samt deltagit i den offentliga debatten genom 36 debattartiklar och diverse media-framträdanden (press, radio, TV). På Twitter sedan 2012 (@CGThulin).

Bakgrund

FM Biologi, Uppsala universitet, 1995

FD Genetik, Uppsala universitet,  2000

Postdoc, University of Tennessee, 2001-2002, 2004

Docent Populationsbiologi, Uppsala universitet, 2008

Tillsvidareanställd vid SLU sedan 2008.

Handledning

Doktorander:

- Adriaan de Jong, SLU, disputerad 2012 (huvudhandledare)

- Jonas Malmsten, SLU, disputerad 2014 (biträdande handledare)

- Pär Söderquist, SLU/Högskolan i Kristianstad, disputerad 2015 (huvudhandledare)

- Pablo Garrido, SLU, disputerad 2017 (huvudhandledare)

Handledare för examensarbeten på magister- och kandidatnivå.

Publikationer i urval

Publications in international, referee-assessed scientific journals

36. Gunnarsson S, Thulin C-G (2023). Extensive husbandry and animal welfare are important for acceptance of rabbit meat production among Swedish youth. World Rabbit Science (in press)

35. Michell CT, Pohjoismäki JLO, Spong G, Thulin C-G (2022). Mountain- and brown hare genetic polymorphisms to survey local adaptations and conservation status of the heath hare (Lepus timidus sylvaticus, Nilsson 1831). Scientific Data 9, 667 (online)

34. Garrido P, Naumov V, Söderquist L, Jansson A, Thulin C-G (2022). Effects of experimental rewilding on butterflies, bumblebees and grasshoppers. Journal of Insect Conservation 26, 763–771 (link)

33. Thulin C-G, Sörhammar M, Bohlin J (2022). Black Stork Back: Species distribution model predictions of potential habitats for black stork (Ciconia nigra) in Sweden. Ornis Svecica 32, 14–25 (online)

32. Thulin C-G, Winiger A, Tallian AG, Kindberg J (2021). Hunting harvest data in Sweden idicate precipitous decline in the native mountain hare subspecies Lepus timidus sylvaticus (heath hare). Journal for Nature Conservation (online)

31. Thulin C-G, Röcklinsberg H (2020). Ethical considerations for wildlife reintroductions and rewilding. Frontiers in Veterinary Science 7, 163

30. Garrido P, Edenius L, Mikusiński G, Skarin A, Jansson A, Thulin C-G (2020). Experimental rewilding may restore abandoned wood-pastures if policy allows. Ambio 50 (1), 101-112

29. Garrido P, Mårell A, Öckinger E, Skarin A, Jansson A, Thulin C-G (2019). Experimental rewilding enhances grassland functional composition and pollinator habitat use. Journal of Applied Ecology 56 (4), 946-955

26. Thulin C-G, Alves PC, Djan M, Fontanesi L, Peacock D (2017). Wild opportunities with dedomestication genetics of rabbits. Restoration Ecology 25, 330–332

23. Thulin C-G, Malmsten J, Ericsson G (2015). Opportunities and challenges with growing wildlife populations and zoonotic diseases in Sweden. European Journal of Wildlife Research 61, 649–656

19. De Jong A, Magnhagen C, Thulin C-G (2013). Variable flight initiation distance in incubating Eurasian curlew. Bevioral Ecology and Sociobiology 67, 1089-1096

16. Thulin C-G, Englund L, Ericsson G, Spong G (2011) The impact of founder events and introductions on genetic variation in the muskox Ovibos moschatus in Sweden. Acta Theriologica 56, 305-314

15. Quintela M, Thulin C-G, Höglund J (2010). Detecting hybridization between willow grouse (Lagopus lagopus) and rock ptarmigan (L. muta) in Central Sweden through Bayesian admixture analyses. Conservation Genetics 11, 557–569

11. Thulin C-G, Simberloff D, Barun A, McCracken G, Pascal M, Islam A (2006). Genetic divergence in the small Indian mongoose (Herpestes auropunctatus), a widely distributed invasive species. Molecular Ecology 15, 3947-3956

9. Thulin C-G (2003). The distribution of Mountain Hares (Lepus timidus, L. 1758) in Europe: A challenge from Brown Hares (L. europaeus, Pall. 1778)? Mammal Review 33, 29-42

2. Thulin C-G, Isaksson M, Tegelström H (1997b). The origin of Scandinavian mountain hares (Lepus timidus). Gibier Faune Savage/Game and Wildlife 14, 463-475

1. Thulin C-G, Jaarola M, Tegelström H (1997a). The occurrence of mountain hare mitochondrial DNA in wild brown hares. Molecular Ecology 6, 463-467

 

Other publications

From 1995, a total of six book chapters, 39 popular science articles, 33 debate articles, 23 reports, 34 strategic proposals and 19 evaluations.

Most recent:

Thulin C-G (2022). Så kan du göra mer för biologisk mångfald. Sveriges Natur (online 2022-12-06). 

Hansson M, Stéen M, Thulin C-G (2022). Kanadensisk wapiti skulle förstärka den svenska hjortstammen. Svensk Jakt (online)

Thulin C-G, Winiger A, Tallian A, Kindberg J (2022). Sista sprången för moharen i Sverige? Svensk Jakt 11, 34-36 (länk)

Thulin C-G, Sörhammar M, Bohlin J (2022). Revansch för svart stork? Vår Fågelvärld 2, 18-22 (popular science) (länk)

Kuemmerle T, Smith HG, Cromsigt J, Lindborg R, Svenning J-C, Thulin C-G (2021). Återställning av vildare natur för människor och biologisk mångfald. Centre for Environmental and Climate Science, Lund University, CEC Policy Brief, 8, 1-8 (popular science) (länk)

Kuemmerle T, Smith HG, Cromsigt J, Lindborg R, Svenning J-C, Thulin C-G (2021). Restoring wilder landscapes for people and biodiversity. Centre for Environmental and Climate Science, Lund University, CEC Policy Brief, 8, 1-8 (popular science) (link)

Thulin C-G, Söderquist L Ringmark S, Garrido P, Jansson A (2021). Hästen, landskapet och mångfalden. Fauna och Flora 116 (1), 24–30 (popular science) (länk)

 

CFW Publikationer

Sammanställning av diverse publikationer från tiden som föreståndare för Centrum för vilt- och fiskforskning, 2008-2018.

Konferensrapporter

Debattartiklar

Seminarier

Övriga skrifter mm

Länkar

www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +46705645358
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala

Publikationslista: