CV-sida

Carl-Gustaf Thulin

Carl-Gustaf Thulin
Forskare, Institutionen för husdjurens biovetenskaper

Presentation

Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik, faunarestaurering och rewilding. Uppdrag som studierektor för forskarutbildningen vid VH-fakultet https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/vh-fakulteten/karnverksamheterna/forskarutbildning/

Undervisning

Kursledare och föreläsare inom grund- och forskarutbildning vid SLU och Uppsala universitet mfl sedan 1995

Forskning

Inriktning mot evolutionär genetik, faunarestaurering och rewilding. Driver/deltar huvudsakligen i fem projekt:

"Visent (Bison bonasus) i Sverige" Finansiering: Skogssällskapet (projektledare) Mer information

Håller underarten mohare (Lepus timidus sylvaticus) på att försvinna?” Finansiering: Naturvårdsverket, SLU (projektledare) Mer information

"Feralisering av hästar och dess mikrobiota" Finansiering: SLU (samarbete med UU och LiU) Mer information

Russet som naturvårdare” Finansiering: WWF, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, SLU Mer information

"Reproduktionstider hos däggdjur i en föränderlig värld" Finansiering: Naturvårdsverket (projektdelagare) Mer information

 

Samverkan

Deltagit >100 nationella och internationella konferenser; >50 som organisatör, 15 som inbjuden föredragshållare, 11 muntliga presentationer, 17 posters. Författat 26 konferenssammanfattningar.

Författat sammanlagt 238 skrifter/artiklar; 38 vetenskapliga artiklar, åtta böcker/bokkapitel, 40 populärvetenskapliga artiklar, 28 rapporter, 35 strategiska framställan, 20 utvärderingar samt deltagit i den offentliga debatten genom 37 debattartiklar och diverse media-framträdanden (press, radio, TV). På X (Twitter) sedan 2012 (@CGThulin).

Bakgrund

FM Biologi, Uppsala universitet, 1995

FD Genetik, Uppsala universitet,  2000

Postdoc, University of Tennessee, 2001-2002, 2004

Docent Populationsbiologi, Uppsala universitet, 2008

Tillsvidareanställd vid SLU sedan 2008.

Handledning

Doktorander:

- Adriaan de Jong, SLU, disputerad 2012 (huvudhandledare)

- Jonas Malmsten, SLU, disputerad 2014 (biträdande handledare)

- Pär Söderquist, SLU/Högskolan i Kristianstad, disputerad 2015 (huvudhandledare)

- Pablo Garrido, SLU, disputerad 2017 (huvudhandledare)

Handledare för examensarbeten på magister- och kandidatnivå.

Publikationer i urval

Referee Assessed Scientific Journals (10 most recent)

38. Andrade P, Alves JM, Pereira P, Rubin C-J, Silva E, Sprehn CG, Enbody E, Afonso S, Faria R, Zhang Y, Bonino N, Duckworth JA, Garreau H, Letnic M, Strive T, Thulin C-G, Queney G, Villafuerte R, Jiggins FM, Ferrand N, Andersson L, Carneiro M (2024). Selection against domestication alleles in introduced rabbit populations. Nature Ecology & Evolution (in press)

37. Thulin C-G (2024). Opportunities with wild food in managed ecosystems – A Swedish perspective. Novel Techniques in Nutrition & Food Science (online 2024-02-08)

36. Gunnarsson S, Thulin C-G (2023). Extensive husbandry and animal welfare are important for acceptance of rabbit meat production among Swedish youth. World Rabbit Science 31 (4) (online 2023-12-28)

35. Michell CT, Pohjoismäki JLO, Spong G, Thulin C-G (2022). Mountain- and brown hare genetic polymorphisms to survey local adaptations and conservation status of the heath hare (Lepus timidus sylvaticus, Nilsson 1831). Scientific Data 9, 667 (online)

34. Garrido P, Naumov V, Söderquist L, Jansson A, Thulin C-G (2022). Effects of experimental rewilding on butterflies, bumblebees and grasshoppers. Journal of Insect Conservation 26, 763–771 (link)

33. Thulin C-G, Sörhammar M, Bohlin J (2022). Black Stork Back: Species distribution model predictions of potential habitats for black stork (Ciconia nigra) in Sweden. Ornis Svecica 32, 14–25 (online)

32. Thulin C-G, Winiger A, Tallian AG, Kindberg J (2021). Hunting harvest data in Sweden idicate precipitous decline in the native mountain hare subspecies Lepus timidus sylvaticus (heath hare). Journal for Nature Conservation (online)

31. Thulin C-G, Röcklinsberg H (2020). Ethical considerations for wildlife reintroductions and rewilding. Frontiers in Veterinary Science 7, 163

30. Garrido P, Edenius L, Mikusiński G, Skarin A, Jansson A, Thulin C-G (2020). Experimental rewilding may restore abandoned wood-pastures if policy allows. Ambio 50 (1), 101-112

29. Garrido P, Mårell A, Öckinger E, Skarin A, Jansson A, Thulin C-G (2019). Experimental rewilding enhances grassland functional composition and pollinator habitat use. Journal of Applied Ecology 56 (4), 946-955

 

Other

Most recent:

Thulin C-G, Ausilio GM, Sannö A, Niklasson M, Kjellander P (2023). Genomförbarhetsanalys av återintroduktion av visent (Bison bonasus) till Sverige. Sveriges lantbruksuniversitet, dnr SLU.afb.2023-11 [Eng. A feasibility analysis of reintroducing wisent (Bison bonasus) to Sweden] pdf

Thulin C-G (2022). Så kan du göra mer för biologisk mångfald. Sveriges Natur (online 2022-12-06). 

Hansson M, Stéen M, Thulin C-G (2022). Kanadensisk wapiti skulle förstärka den svenska hjortstammen. Svensk Jakt (online)

Thulin C-G, Winiger A, Tallian A, Kindberg J (2022). Sista sprången för moharen i Sverige? Svensk Jakt 11, 34-36 (länk)

Thulin C-G, Sörhammar M, Bohlin J (2022). Revansch för svart stork? Vår Fågelvärld 2, 18-22 (popular science) (länk)

Kuemmerle T, Smith HG, Cromsigt J, Lindborg R, Svenning J-C, Thulin C-G (2021). Återställning av vildare natur för människor och biologisk mångfald. Centre for Environmental and Climate Science, Lund University, CEC Policy Brief, 8, 1-8 (popular science) (länk)

Kuemmerle T, Smith HG, Cromsigt J, Lindborg R, Svenning J-C, Thulin C-G (2021). Restoring wilder landscapes for people and biodiversity. Centre for Environmental and Climate Science, Lund University, CEC Policy Brief, 8, 1-8 (popular science) (link)

Thulin C-G, Söderquist L Ringmark S, Garrido P, Jansson A (2021). Hästen, landskapet och mångfalden. Fauna och Flora 116 (1), 24–30 (popular science) (länk)

 

CFW Publikationer

Sammanställning av diverse publikationer från tiden som föreståndare för Centrum för vilt- och fiskforskning, 2008-2018.

Konferensrapporter

Debattartiklar

Seminarier

Övriga skrifter mm

Länkar

www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +46705645358
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala

Publikationslista: