CV-sida

Andreas Seiler

Andreas Seiler
Jag arbetar med frågor kring vilt och trafik, landskap och infrastruktur. Genom mitt arbete försöker jag bidra till utveckling av ett ekologiskt hållbart och miljövänligt transportsystem.

Forskning

Min forskning omfattar analyser av viltolyckor, trafikdödlighet, barriär- och störningseffekter på djur samt effekten av åtgärder som kan vidtas för att minska påverkan på faunan. 

Jag medverkar aktuellt i projekt som:

Viltsäker järnväg (Samarbetsprojekt med Trafikverket, SJ och Enviroplannig AB)

TRIEKOL (Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastruktur och ekologi)

 

Samverkan

I mitt arbete samverkar jag nationellt med berörda myndigheter som Trafikverket, Rikspolisstyrelsen (Viltolycksrådet), Naturvårdsverket. 

I min forskning samarbetar med flera företag som t ex Enviroplanning, Calluna, Sweco.

Som medlem i styrelsen för IENE-nätverket (Infra Eco Network Europe) arbetar jag på internationell nivå med vetenskapliga konferenser och samarbetsprojekt kring fauna och infrastruktur.

Publikationer i urval

Seiler, A., Klein, J.G., Chapron, G., Van Der Grift, E.A., Schippers, P., 2016. Modelling the performance of road mitigation strategies: Population effects of permeability for wildlife. SAFEROAD Technical report 3. Conference of European Directors of Roads (CEDR), Brussels.

Seiler, A., Rosell, C., Torellas-Arnedo, M., Sjölund, M., 2016. Case studies on the effect of local road and verge features on ungulate-vehicle collisions. SAFEROAD Technical report 8. Conference of European Directors of Roads (CEDR), Brussels.

Van Der Grift, E.A., Seiler, A., Helldin, J.O., 2016. Guidelines for outcome-based specifications in road mitigation. SAFEROAD Technical report 2. Conference of European Directors of Roads (CEDR), Brussels.

Seiler, A., Sjolund, A., Hahn, E., Böttcher, M., Georgiadis, L., Rosell, C., Sangwine, T., Autret, Y., Puky, M., 2014c. Ecological challenges for new transport infrastructure in the METR region. MIR initiative "White book" 49, 36-38.

Seiler, A., Sjolund, A., Hahn, E., Böttcher, M., Georgiadis, L., Rosell, C., Sangwine, T., Autret, Y., Puky, M., 2015c. Ecological challenges for new transport infrastructure in the METR region., in: Sultanov, E. (ed.), Metro of the METR - White book on the future of mobility in the METR region, vol. 49. 2015 ed. Kommersant Publishing House JSC, Moscow, pp. 154-161.

Wagener, P. and Seiler, A. 2015. Building a community of practice in Road ecology. - In: Handbook of Road Ecology. van der Ree, R., Smith, D.J. and Grilo, C (eds.). John Wiley & Sons, Oxford. 552 pp. ISBN: 978-1-118-56818-7

Seiler, A., Helldin, J.O., 2015b. Greener transport infrastructure - conclusions from the IENE 2014 international conference. Nature Conservation 11, 5-12.

Seiler, A., Spindler, E. , Sjölund, A., Böttcher, M., Georgiadis, L., Rosell, C., Autret, Y., Sangwine, T., Puky, M. 2014. Ecological challenges for new transport infrastructure in the METR region. - In: The MIR initiative White Book on Transportation (2014)

Mikusiński, G., Blicharska, M., Antonson, H., Henningsson, M., Göransson, G., Angelstam, P., & Seiler, A. 2012. Integrating Ecological, Social and Cultural Dimensions in the Implementation of the Landscape Convention. - Landscape Research: 1-10. 

Seiler, A. & Helldin, J. O. 2006. Mortality in wildlife due to transportation. - In: Davenport, J. & Davenport, J. L. (eds.), The ecology of transportation: managing mobility for the environment. Kluwer, pp. 165-190. 

Seiler, A. & Sjölund, A. 2005. Target Orientation for Ecologically Sound Road Management in Sweden. - GAIA 14: 178-181.

Seiler, A. 2005. Predicting locations of moose-vehicle collisions in Sweden. - Journal of Applied Ecology 42: 371-382.

Seiler, A. 2004. Trends and spatial pattern in ungulate-vehicle collisions in Sweden. - Wildlife Biology 10: 301-313.

Seiler, A., Helldin, J.O. & Seiler, C. 2004. Road mortality in Swedish mammals: results of a drivers' questionnaire. - Wildlife Biology 10: 225-233.

Länkar

Homepage: Vilt och Trafik 

TRIEKOL 3 (Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastruktur och ekologi)

IENE (Infra Eco Network Europe)

CEDR - SAFEROAD (Sustainable green infrastructure across Europe and safe roads for people)

NVR (Nationella viltolycksrådet)


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för viltekologi
Telefon: +46581697328, +46703472643
Postadress:
Inst. för Ekologi, Grimsö forskningsstation
739 93 RIDDARHYTTAN
Besöksadress: Grimsö forskningsstation, Grimsö 152, Grimsö