Närservice

Senast ändrad: 28 februari 2023

Närservice är ett samlingsbegrepp på olika uppgifter eller tjänster som i stort kan liknas vid ett traditionellt vaktmästeri. Ibland kan behovet av en tjänst vara av mer enstaka karaktär och kan då beställas enskilt och i den omfattning som önskas, eller så behövs tjänsten mer kontinuerligt och en överenskommelse kan då upprättas på avtalsbasis.

Vad omfattas av Närservice

Till Närservice kan du vända dig med frågor eller uppgifter av många olika karaktär, t.ex.  

  • montering av möbler och tekniska inventarier,
  • mindre konstruktioner av trä eller metall,
  • ommöbleringar,
  • byten av lampor,
  • iordningsställande av konferensrum eller kök,
  • tillsynsuppgifter,
  • transport och bud,
  • godsmottagning,
  • avfallshantering m.m,
  • påfyllning av förråd.

På SLU:s campusområden och där en Facility Manager (FM) finns, ingår närservicetjänsterna i det så kallade Servicepaketet för respektive Serviceområde. Klicka på länkarna nedan så ser du vilken service som tillhandahålls för respektive område.

För övriga verksamheter hanteras behoven lokalt men kompetensstöd kan hämtas hos avdelningen för infrastruktur. Längst ner hittar du kontaktuppgifter för vidare hjälp och råd.

Serviceområde Alnarp

Länk till Service Alnarp

Felanmälan och serviceförfrågningar Alnarp

Serviceområde Umeå 

Länk till Service Umeå

Felanmälan och serviceförfrågningar Umeå

Serviceområde VHC

Länk till Service VHC

Felanmälan och serviceförfrågningar VHC

Serviceområde Ull som även bistår Biblioteket och U-huset m.fl

Länk till Service Ull.

Felanmälan och serviceförfrågningar Ull

Övriga verksamheter i Uppsala och intendenturer på Ultuna 

I Uppsala kan närservicetjänster som inte omfattas av något servicepaket beställas via ärendeanmälningsformuläret.

Serviceområde Skara och övriga SLU-orter

I Skara finns en Serviceorganisation som tillhandahåller närservicetjänster såsom ovan.

För övriga landet finns lokala lösningar men avdelningen för infrastruktur kan alltid bistå med stöd och råd.

Utöver närservicetjänster bistår avdelningen för infrastruktur med många andra tjänster som du kan läsa mer om i vår tjänstekatalog.