SLU-nyhet

SLU vill ta täten i forskning om naturbaserade lösningar

Publicerad: 05 mars 2024

SLU har en ledande roll och är navet i tre nystartade EU-finansierade projekt om naturbaserade lösningar. SLU:s kapacitet på området är enorm, säger professor Kes McCormick i ett samtal med Harald Klein på SLU Tankesmedjan Movium.

 

Hej Kes McCormick! Du är relativt ny professor på Institutionen för Människa och samhälle på SLU Alnarp. Kan du berätta om dig själv?

– Med en bakgrund inom statsvetenskap och miljövetenskap, och 25 års erfarenhet av akademi och ledarskap, arbetar jag med en kombination av forskning, utbildning och samarbeten inom hållbarhet, företagande, innovation och styrning. Jag började på SLU som professor i affärsutveckling och hållbar innovation i april 2023. Jag har i 20 år arbetat vid Lunds universitet, vid the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), och jag är fortfarande kopplad till detta institut. Det är fantastiskt att ha det utökade nätverket mellan SLU och Lunds universitet.

Du ingår i ämnesgruppen företagsledning. Vad händer där?

– Jag samordnar ämnesgruppen för företagsledning. Vi är ett mångsidigt team på över 30 personer som arbetar med affärsmodeller, värdekedjor och innovationssystem i relation till hållbar utveckling. Ämnesgruppen utvecklar kunskap och ökar medvetenheten om ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara verksamheter och system inom den gröna sektorn. Vi arbetar med entreprenörskap, ledarskap och styrning inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling samt urbana och rurala landskap.

Du deltar i tre nystartade projekt som fått EU-finansiering, Naturescapes, ARCADIA och UGPplus. Vad handlar de om och vilken roll har SLU i projekten?

– Ja, det är verkligen spännande med tre nystartade EU-finansierade projekt om naturbaserade lösningar. SLU har en ledande roll i alla tre projekten. I Naturescapes är vi djupt engagerade i kommunikations- och utbildningsdelarna, inklusive att bygga en Massive Open Online Course. I ARCADIA ansvarar vi för att leda forskningen kring styrning och finansiering av naturbaserade lösningar. Och i UGPplus arbetar vi med att utforma och genomföra ett program för kapacitetsuppbyggnad inom stadsgrönska.

Berätta gärna lite mer om fokus i de olika projekten!

I projektet Naturescapes – Nature-based solutions for climate resilient, nature positive and socially just communities in diverse landscapes ligger fokus på naturlandskap som en sammansättning av naturbaserade lösningar i ett landskap vars karaktär är resultatet av åtgärder och samspel mellan naturliga och samhälleliga faktorer.

I ARCADIA – Transformative climate resilience by nature-based solutions in the continental bio-geographical region är syftet med projektet att stimulera transformativ anpassning med hjälp av naturbaserade lösningar i europeiska regioner och ge stöd i utformningen av robusta regionala blågröna infrastrukturnätverk.

Projektet UGPplus – Enhanced Urban Greening Plans for Biodiversity Mainstreaming in Society handlar om grönplaner för städer som ett framåtblickande, systematiskt, integrerat och inkluderande planeringsramverk som kan ge bestående effekter när det gäller att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Vilken roll tror du att SLU skulle kunna ha i utvecklingen av kunskap kring naturbaserade lösningar?

– Potentialen för SLU att tillhandahålla både detaljerad kunskap och expertis om naturbaserade lösningar i praktiken samt insikter och metoder för styrning och förvaltning av naturbaserade lösningar är enorm. SLU har en lång historia av att arbeta med jordbruk, skogsbruk, vatten och landskap samt sambanden mellan urbana och rurala sammanhang. SLU har precis den position som krävs för att kunna ha en ledande roll för naturbaserade lösningar i Sverige liksom i europeiska projekt och aktiviteter.