SLU-nyhet

Utlysning till Interdisclipinary Academy (IDA) 2024-2025

Publicerad: 05 mars 2024

Interdisciplinary Academy (IDA) innebär en möjlighet för dig som forskare vid SLU att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön omställning.

Nu öppnar den tredje utlysningen till SLU:s Interdisciplinary Academy (IDA).

Utlysningen välkomnar grupper av forskare (max 6 forskare/grupp) som är anställda vid SLU, oavsett fakultetstillhörighet eller ämnesinriktning, att inkomma med förslag på teman som består av frågeställningar kring en vetenskaplig utmaning av komplex natur och som behöver ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att hanteras och utveckla lösningar. Ett tema kan till exempel beröra hållbar mark- och vattenanvändning; djurhållning och dess relation till människor; mark för skogsbruk, livsmedelsproduktion, kolinlagring,  eller biodiversitet; global livsmedelsförsörjning eller digitalisering för den gröna omställningen på en allt mer urbaniserad planet. Temat kan vara fokuserat på vetenskapliga utmaningar i Sverige eller andra delar av världen.

I denna utlysningsomgång beviljas max 1 grupp. Den grupp som beviljas bidrag utvecklar temats frågeställningar i en gemensam process under åtta månader (1 november 2024-30 juni 2025). IDA:s programchef Marie Stenseke kommer att erbjuda stöd och inspiration till grupperna under projekttiden.

Projektet avslutas med en framåtsyftande aktivitet med betoning på framtida frågeställningar och fortsatt forskning inom temaområdet.

Sista ansökningsdag till IDA 2024-2025 är den 22 maj 2024.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker

Läs mer om Interdisciplinary Academy (IDA)

För dig som vill veta mer eller planerar att söka

Den 6 mars och 17 april kommer SLU Future Food att anordna lunchwebbinarier som berättar mer om IDA 3 (2024-2025) med frågestund och "match-making", dvs möjlighet att knyta kontakt med andra SLU-forskare att samarbeta med kring en ansökan.

Fler viktiga datum

  • 22 maj: Sista ansökningsdag för IDA 3 (2024-2025)
  • 19 juni: Meddelande om beviljade temagrupper i IDA 3 (2024-2025)
  • 28 aug: Presentation av resultat från IDA 2 (2023-2024) på förmiddagen och workshop om tvärvetenskap på SLU på eftermiddagen
  • 1 november: Den nya temagruppen i IDA 3 (2024-2025) startar sitt arbete
  • 13-14 november: Första fysiska träffen för temagruppen i IDA 3 (2024-2025)
  • 30 juni 2025: temagruppen i IDA 3 (2024-2025) avslutar sitt arbete
  • Början på höstterminen 2024: Avslutning för IDA 3 (2024-2025) med öppen workshop på SLU 

Fakta:

Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU inrättades 2022 och drivs som ett projekt av NJ-fakulteten och SLU Future Food, med syftet att bygga upp en långsiktig organisation för utveckling av mång- och tvärvetenskaplig forskning vid SLU. Inspiration har hämtats från Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet och erfarenhet har också hämtats från Framtidslabbet vid SLU. Förhoppningen är att IDA ska leda till att öka intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU, stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett mång- och tvärdisciplinärt perspektiv samt underlätta för samarbeten mellan SLUs olika institutioner inom ramen för satsningar på mång- och tvärvetenskap.  Den framtida utvecklingen av IDA sker i dialog med SLU:s övriga framtidsplattformar. Hittills har finansiering beviljats för fyra IDA-grupper.

NJ-fakultetens strategi för 2021-2025 anger att tvärvetenskapliga förhållningssätt ska vara en del av arbetet att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Strategin slår fast att fakulteten ska "stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv" och "underlätta för samarbeten mellan olika institutioner inom ramen för satsningar på tvär- och mångvetenskap".

SLU Future Food är en plattform som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.