SLU-nyhet

Sverige nyckelaktör i europeiskt vinprojekt

Publicerad: 28 februari 2024

Klimatförändringar, sjukdomsangrepp och dyrare insatsvaror, det är några utmaningar som vinodlare kommer att tampas med i framtiden. Forskare vill nu rusta producenterna för ett varmare och torrare klimat, och lösningen kan finnas i Sverige. Därför samverkar forskare från traditionellt tunga vinproducentnationer som Frankrike, Tyskland och Chile med SLU.

Vindruvsrankor kommer att få allt svårare att överleva i ett varmt och torrt klimat. Samtidigt är de mottagliga för en rad olika sjukdomar, och insatsvarorna för att skydda dem blir dyrare. Sammantaget står druvor inför stora utmaningar, vilket forskare från Sverige, Frankrike, Tyskland och Chile vill lösa genom att utbilda framtidens odlare i bättre tekniker. I höstas gick startskottet för det europiska forskningsprojektet NewClim, där SLU medverkar.

– Initiativet till att vi skulle vara med kom från franska forskare, som fascinerades över att vi klarar oss utan koppar i våra odlingar, säger Lotta Nordmark, universitetsadjunkt vid SLU.

Höga kopparhalter

I Sverige har koppar inte används i växtskyddspreparat sedan 1980-talet, men det används fortfarande i andra EU-länder som Frankrike, Italien och Tyskland  där det  resulterats i marker med höga halter koppar. Höga kopparhalter i marken påverkar rotmiljön negativt, och försämrar därför plantans växtförmåga.

Hur kommer det sig då att vi kan odla vin utan koppar i Sverige? Enligt Lotta Nordmark beror det bland annat på att vi övervägande använder druvsorter som är sjukdomsresistenta.

Digital plattform

I projektet ska studenter, akademiker och professionella aktörer lära sig mer om hur motståndskraftiga odlingssystem kan byggas upp. Kunskapen baseras på både vetenskapliga och tekniska framsteg och projektet omfattar flera perenna grödor.

– Fokus är att integrera klimatomställningen med smartare produktionsmetoder för vindruvor och äpplen. Inom projektet kommer även en digital plattform utvecklas med utbildningsmaterial från universitetens vetenskapliga och pedagogiska verksamhet, säger Annie Drottberger, universitetsadjunkt vid SLU.

I juni ska doktorander från de medverkande universiteten mötas på SLU, i skånska Alnarp, där de ska medverka i att utforma utbildningsmaterialet.

– Vi ska ta dem med på en virtuell tågresa genom odlingslandskap, där de ska få berätta dels vad de ser i dag och hur samma landskap kommer att se ut i framtiden, säger Lotta Nordmark.

Fakta:

Newclim finansieras av EU:s program Erasmus+ och projektet syftar till att förbättra samarbetet mellan EU:s universitet, med fokus på att stödja klimatomställningen och smartare metoder inom jordbrukssektorn. 

Projektet kommer att överföra forskningsresultat för att skapa läromedel, en digital plattform och gemensamma läroplaner, och anta ett övergripande synsätt på den perenna kulturen. 

Newclim kommer också att utveckla elevers och personals digitala kompetenser genom e-learning-möjligheter och sprida slutresultaten till en bred publik. Projektet omfattar både vindruvor och äpplen.