SLU-nyhet

En framtid utan kemiska bekämpningsmedel?

Publicerad: 22 september 2023
Två män sitter på huk på en jordig åker, foto.

Inom EU ligger ett omdiskuterat förslag om att halvera mängden bekämpningsmedel till 2030. Är det möjligt? Och vilka är alternativen? Journalisten Pierre Girard har fördjupat sig i den frågan och intervjuar växtskyddsforskare vid SLU i en ny film.

Den franska journalisten Pierre Girard reste till Uppsala i maj i år för att vara med i den internationella konferensen Crop protection futures in agriculture på SLU i Uppsala i maj i år. I filmen, som finns att se på YouTube, träffar han växtskyddsforskare från bland annat SLU, som berättar om behovet av nya växtskyddsmetoder och en möjlig framtida odling utan kemiska bekämpningsmedel.

– EU:s ambitiösa planer för att minska kemiska bekämpningsmedel innebär stora utmaningar men det öppnar också spännande möjligheter för en produktiv, konkurrenskraftig och framför allt hållbar livsmedelsproduktion, sa Riccardo Bommarco inför konferensen på Ultuna den 24 maj.

Riccardo Bommarco, som intervjuas i filmen, lyfter där också det faktum att kemiska bekämpningsmedel av många olika anledningar inte kommer att finnas tillgängliga på samma sätt i framtiden, och att vi måste ta fram en bred palett av alternativa växtskyddsmetoder.

I filmen träffar Pierre Girard bland andra SLU-forskaren Alexander Megenat på SLU Lövsta forskningsstation, som i sitt forskningsprojekt undersöker om en ytlig mekanisk bearbetning av de översta centimetrarna jord för att få bort ogräs innan sådd kan vara lika effektivt som att använda bekämpningsmedlet glyfosat.

Är det möjligt att halvera användningen av växtskyddsmedel till år 2030? EU-förslaget har väckt både förhoppningar och oro. Sedan Pierre Girard började följa forskningen på växtskydd inom Europa för ett år sedan har han blivit positivt överraskad. Han har sett forskning kring en stor bredd av nya möjligheter, alltifrån biologiska växtskyddsmetoder och växtförädling till ny teknik och nya odlingsmetoder, som den som Alexander Megenat på Lövsta utforskar.

Är det kanske till och med dags för ett paradigmskifte? Ett system där kemiska bekämpningsmedel inte behövs alls om trettio år? Claire Meunier från INRAE (National Research Institute for Agriculture, Food and Environment i Frankrike) beskriver i filmen tre olika framtidsscenarier, där kemiska bekämpningsmedel inte behövs alls om trettio år. Men för att nå dit krävs att alla aktörer i livsmedelssystemet arbetar tillsammans, längs hela värdekedjan: Produktion, förädling, distribution och detaljhandel. Och i alla scenarier spelar också konsumenten en viktig roll.

– Det finns en insikt om att vad du än tycker om kemiska bekämpningsmedel, så kommer de inte att finnas tillgängliga på samma sätt i framtiden, och vi måste hitta andra sätt, säger Riccardo Bommarco i filmen.

Filmen är gjord på uppdrag av franska INRAE, National Research Institute for Agriculture, Food and Environment, och European Research Allience Pesticide Free (Towards a Chemical Pesticide Free Future)

 

Agriculture sans pesticides

Inom EU ligger ett omdiskuterat förslag om att halvera mängden bekämpningsmedel till 2030. Är det möjligt? Och vilka är alternativen? Den franska journalisten Pierre Girard reste till Uppsala i maj i år för att vara med i den internationella konferensen Crop protection futures in agriculture på SLU i Uppsala tidigare i år. I den här filmen träffar han växtskyddsforskare från bland annat SLU, som berättar om behovet av nya alternativ och en möjlig framtida odling utan kemiska bekämpningsmedel.