SLU-nyhet

Spännande föreläsningar av gästprofessorer vid VH-fakulteten

Publicerad: 23 oktober 2023
Gästprofessorevent VH

Tre spännande föreläsningar lockade storpublik när gästprofessorer vid VH-fakulteten höll anföranden om aktuella ämnen.

Tre gästprofessorer vid VH inbjöds att tala vid ett event lett av prodekan Dirk-Jan de Koning.

Andrea Doeschl-Wilson var först ut med sitt anförande ”Livestock 2.0 – farmed animals for sustainable agriculture & One Health”, Øystein Evensen stod näst på tur med ”Vaccines make fish big” och slutligen avrundade Sara Mangsbo med ”Helping the helpers, how we harness our immune system to target cancer”.

Andrea Doeschl-Wilson och Øystein Evensen är två av KSLA:s internationella gästprofessurer – Wallenbergprofessurerna. Sara Mangsbos gästprofessur är finansierad av Skriftställare Birgitta Carlssons fond.

De tre föreläsningarna hölls inför en fullsatt lokal med en engagerad publik. Eventet sändes live med ytterligare åhörare digitalt.

Se eventet och gästföreläsningarna genom att klicka här!

Fakta:

KSLA:s internationella gästprofessurer – Wallenbergprofessurerna.

Syftet med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens så kallade Wallenbergprofessurer är att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn, till svenska lärosäten. De ska tillföra nya aspekter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer. Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel samt fiske och vattenbruk.

Sara Mangsbos gästprofessur är finansierad av Skriftställare Birgitta Carlssons fond.

I enlighet med Birgitta Carlssons testamente skall medlen tillfalla forskning och utveckling vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH). Sjukdomar som är gemensamma för människa och hund ska prioriteras.


Kontaktinformation