SLU-nyhet

Korta sammanfattningar av vetenskapliga artiklar från CKB

Publicerad: 22 februari 2022
Kortversion från CKB

Cocktaileffekten i svenska vattendrag har studerats och nytt angreppssätt för att hitta fler nedbrytningsprodukter till växtskyddsmedel i vattenmiljön har testats.

CKB tar fram korta populärvetenskapliga sammanfattningar av ett urval av vetenskapliga artiklar där CKB varit inblandat. Nu har två nya kortversioner baserade på publikationer från 2021 lagts upp på sidan.

Även många intressanta kortversioner sedan tidigare finns under de olika rubrikerna.

Kortversioner från SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05