Hoppa till huvudinnehåll

Kemi

Kemi är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.


Det finns 20 sidor som är taggade med Kemi:

Översikt antibiotikaresistenta ämnen i vatten

Den ökande förekomsten av antimikrobiella ämnen i vatten är ett bekymmer. Ämnena kan dessutom omvandlas till stabila nedbrytningsprodukter under sin livscykel vilket försvårar riskhanteringen.

Disp Sanne Smith

Innovative treatment technologies for PFAS-contaminated water Utilizing foam partitioning and exploring electrochemical oxidation charlotta.eriksson@slu.se Sanne Smith försvarar sin avhandling "

Disp Yan Xue

Studies of Hyaluronan and Related Structures by NMR Spectroscopy charlotta.eriksson@slu.se Yan Xue försvarar sin avhandling "Studies of Hyaluronan and Related Structures by NMR Spectroscopy" den 15

Disp Winnie Nassazzi

Phytoremediation of soil and groundwater contaminated with per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) charlotta.eriksson@slu.se Winnie Nassazzi försvarar sin avhandling "Phytoremediation of soil

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är senior miljöanalysspecialist med bakgrund inom limnologi och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av

Ny SLU-professor vill veta om vi ska vara oroliga

Det finns förmodligen mer än 100 000 organiska miljöföroreningar som cirkulerar i miljön. Den nytillträdde SLU-professorn i organisk miljökemi, Lutz Ahrens, fokuserar på att identifiera nya farliga

Internationella våtmarksdagen

Vi ser att våtmarker blir allt mer intressanta. Detta har ofta att göra med de pågående klimatförändringarna och den minskande biologiska mångfalden, för vilka våtmarker spelar en viktig roll.

Forskning om utsläpp av växthusgaser

Tidningen Extrakt har publicerat en artikel som uppmärksammar forskning om de utsläpp av växthusgaser som sker under vattenytan vid pappers- och massabruk, i de så kallade fiberbankarna. Anna-Karin

Disp Malin Ullberg

Exploring the role of granular activated carbon in drinking water production charlotta.eriksson@slu.se Malin Ullberg försvarar sin avhandling "Exploring the role of granular activated carbon in

Nya kortversioner från CKB

Cocktaileffekten i svenska vattendrag har studerats och nytt angreppssätt för att hitta fler nedbrytningsprodukter till växtskyddsmedel i vattenmiljön har testats. CKB tar fram korta

Miljöfarliga PFAS-ämnens öde i marken har undersökts

Högfluorerade ämnen, eller PFAS-ämnen, är en grupp kemikalier som orsakar globala miljöföroreningar. I sin doktorsavhandling har Hugo de Campos Pereira undersökt hur PFAS-ämnen binds i marken på till

Åse Lundh

Mitt intresse för kor, mjölk och mejeriprodukter har följt med mej sen min uppväxt på en liten mjölkgård i Södermanland. Jag är utbildad husdjursagronom, med stort intresse för animaliska livsmedel,

Loading…