Medarbetarwebben

Kemi

Kemi är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.


Det finns 151 sidor som är taggade med Kemi:

Laboratoriet för organisk miljökemi (OMK)

Laboratoriet utvecklar metoder och utför analyser av kemiska bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi är sedan 1994 ackrediterade av Swedac (ack.nr. 1208). Vi analyserar många olika typer

Hållbara Superabsorbenter - SSAP

Hållbara Superabsorbenter - SSAP

Projektet Hållbara superabsorbenter - SSAP, syftar till utveckling av växtproteinbaserade superabsorberande polymerer, som kan ersätta dagens icke-hållbara oljebaserade varianter. Superabsorberande

Fredric Svensson disp

Fredric Svensson disp

Hybrid Nano Titania: Molecular Formation Mechanisms and Applications in Nanotechnology eva.andersson.bjorkman@slu.se Fredric Svensson försvarar sin avhandling "Hybrid Nano Titania: Molecular

Fredric Svensson disp

Fredric Svensson disp

Hybrid Nano Titania: Molecular Formation Mechanisms and Applications in Nanotechnology eva.andersson.bjorkman@slu.se Fredric Svensson försvarar sin avhandling "Hybrid Nano Titania: Molecular

Arkiv mätosäkerheter

Arkiv mätosäkerheter

Här listas de ackrediterade analysmetoderna och deras mätosäkerheter sedan november 2017. För information om tidigare analysmetoder från 1960-talet och framåt, se respektive analys . Information om

Vattenkemiska laboratoriet

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt

Slam

Slam

Kända problem i databaserna Under 2019 upptäcktes att det vid införandet av mark och miljömetoden av misstag angivits fel rapporteringsgräns i labbdatasystemet. Gränsen hade satts till 1 mg/l

Lars Sonesten

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är limnolog och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av näringsämnen och miljögifter på våra kust- och

Vera Franke disp

Vera Franke disp

Treatment methods for the removal of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) from drinking water : optimizing existing and exploring novel treatment techniques eva.andersson.bjorkman@slu.se

Vera Franke disp

Vera Franke disp

Treatment methods for the removal of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) from drinking water : optimizing existing and exploring novel treatment techniques eva.andersson.bjorkman@slu.se

Organisk miljökemi och ekotoxikologi (OMK)

Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi arbetar med forskning och miljöövervakning av organiska miljöföroreningar. Vi strävar efter en ökad kunskap om källor, spridning, omsättning och

Baolin Wang disp

Baolin Wang disp

Mercury methylation in boreal peatlands: Influence of geochemistry and biology Eva.andersson.bjorkman@slu.se Baolin Wang försvarar sin avhandling den 11 september 2020 Alla intresserade är

Loading…