SLU-nyhet

Markens betydelse för mat och klimat i rampljuset under World Soil Day

Publicerad: 08 december 2022
Forskaren Grace Kangara på scenen framför en storbildsskärm

Marken är grunden för vår livsmedelsförsörjning, och har även en viktig roll att spela för klimatet. För att uppmärksamma marken och de ekosystemtjänster den levererar, arrangerades i början av december en seminariedag vid SLU med fokus på markens roll för mat och klimat. –Vi vill berätta om den forskning som pågår för att stärka marken som resurs, säger Johan Stendahl, forskare och prefekt vid SLU och institutionen för mark och miljö.

Varje år den 5:e december genomförs tusentals event världen över med ett gemensamt mål: att belysa vikten av välmående jordar och förespråka en hållbar markanvändning. Den 5:e december är den officiella dagen för World Soil Day, ett internationellt initiativ från FN:s jordbruksorgan – Food and Agriculture Organisation (FAO). Årets tema hade tydlig koppling till markens roll för matproduktionen: ”Soils, Where Food Begins”.

-Nästan all vår mat kommer från marken, man brukar säga att den står för över 90% av matproduktionen globalt. Det är en livsviktig resurs som vi behöver förvalta väl för att säkerställa att den kan ge oss mat även i framtiden. I samband med World Soil Day var det därför viktigt för oss att ta tillfället i akt och berätta om marken och vad vi forskar på just nu, säger Anke Herrmann, professor i markens näringsomsättning och en av talarna vid arrangemanget.

”Finns intresse och behov att prata mer om de här frågorna”

Dagen präglades av en mångfald av perspektiv på hur marken och dess funktioner påverkas av klimatförändringar och det intensiva jordbruk som bedrivs på våra jordbruksmarker. Intresset var stort från åhörarna, som fanns med både online och på plats i Uppsala.

-Vi vill berätta om den forskning som pågår för att stärka marken som resurs, det här är ett sätt för oss att göra det. Vi hade runt hundra personer som följde seminariedagen och vi hoppas på ännu större spridning kommande år, säger Johan Stendahl, forskare och prefekt vid SLU och institutionen för mark och miljö.

Tidigare år har liknande arrangemang ägt rum på SLU, men på grund av Covid-19-pandemin har World Soil Day inte firats de senaste två åren. Det här blev en sorts nystart för att fortsätta bära traditionen vidare. Johan Stendahl ser positivt på möjligheterna som dagen ger.

-Den här gången hade vi en bred ingång och en bred uppslutning. Framöver kommer vi utveckla upplägget och finslipa på detaljerna för att fortsätta vara aktuella för olika målgrupper. Det här är en dag att fira och uppmärksamma – globalt sett är marken i ett utsatt läge så det finns ett intresse och behov att prata mer om de här frågorna. Det är viktigt att kunskapsutbytet mellan olika aktörer i samhället hålls levande, och det kan vi främja genom att bjuda in till en sådan här dag.

Fakta:

Presentationer under World Soil Day

Fem av SLU:s professorer föreläste om forskningsfronten inom en rad olika ämnen, från näringsämnen och kolinlagring i jorden till markstruktur och vattenhantering i ett förändrat och mer extremt klimat. Dessutom fick en handfull unga forskare pitcha sina pågående projekt, och inte minst intogs scenen av Grace Kangara – forskare vid Rothamsted Research i Storbritannien som pratade om vikten av välmående jordar för näringsrika grödor. Tryck på länkarna nedan för att se presentationerna. 

Grace Kangara
Healthy Soils for Healthy and Nutritious Crops: Evidence and Missing Links

Anke Herrmann
SOIL NUTRIENT SUPPLY OVER THE AGES: WHERE ARE WE NOW?
EJP SOIL: Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils (2020-2025)

Nicholas Jarvis
Modelling regenerative agriculture and soil physical health: feedbacks between carbon cycling, hydrological processes and crop production

Forskningsprogrammet EJP SOIL möjliggjorde dagen

Tack vare finansiering från forskningsprogrammet European Joint Programme Soil (EJP SOIL) kunde årets World Soil Day genomföras på SLU. EJP SOIL syftar till att utveckla kunskap, verktyg och ett forskarnätverk för att främja ett klimatsmart och hållbar jordbruk.

Läs mer om EJP SOIL och SLU:s roll i programmet.


Kontaktinformation

Johan Stendahl
Prefekt och forskare, institutionen för mark och miljö
+4618673801
johan.stendahl@slu.se