SLU-nyhet

VH:s fakultetsnämnd, maj 2021

Publicerad: 06 maj 2021

Den 5:e maj var en kylen vårdag med ruskväder och absolut ingen dag då någon i fakultetsnämnden kände för att ”maja”. Vi satt alla tryggt bakom våra skärmar och avhandlade dagens punkter.

Intervju med Rauni

På nämndens punkt över rekryteringsärenden beslutades det att föreslå rektor att anställa Gunnar Pejler som gästprofessor i medicinsk och fysiologisk kemi. Gunnar kommer bli en stark resurs inom flera områden och samarbetet med Uppsala universitet kommer stärkas och utvecklas.

Det finns ett nytt framtaget arbetssätt för högre anställningar. Institutionerna kommer tillsammans med fakultetsnämnden genomlysa och utvärdera anställningar med hjälp av ett enkätverktyg och en morfologisk analys. Analyserna sammanfattas och ger faktaunderlag till fakultetsnämnden för att bedöma en anställning. En viktig fördel är att det blir mer likvärdiga underlag.

Fakultetens strategi och verksamhetsplan är beslutade. Nu börjar arbetet med implementering, kommunikation och att jobba med aktiviteter för att nå målen. Många av aktiviteterna är redan igång och det finns en tydlig plan för 2021 kopplat till strategins fokusområden och fastlagda aktiviteter.

Fakultetsnämndens mandatperiod går mot sitt slut och en valberedning är framtagande där Karin Vargmar leder arbetet som ordförande med stöd av Tomas Bergström som vice ordförande. Nämnden har även tagit fram en utvärdering över arbetssätt med lärdomar och tankar som fångats in för att få en bra överlämning och att den nya nämnden snabbt kommer in i rutiner.


Kontaktinformation

Sidansvarig: patrik.claesson@slu.se