SLU-nyhet

Nya miljöministern på årets Flora- och faunavård

Publicerad: 24 februari 2021

Nu slår SLU Artdatabanken upp portarna för årets Flora- och faunavårdskonferens. Flora och faunavård är en mötesplats för kunskap och människor inom naturvård. Per Bolund, ny miljö- och klimatminister är en av många talare på konferensen som i år blir digital.

Naturvården står inför stora utmaningar. Samtidigt ökar vår kunskap om arterna och tillståndet för vår natur. Men hur omsätter vi all kunskap i praktiken? Eftersom samhällets ansträngningar uppenbarligen inte har varit tillräckliga måste vi ställa oss frågan vad naturvården och andra delar av samhället behöver göra?

I år prövar vi ett nytt sätt att träffas. Vi använder en eventplattform som gör det möjligt att interagera, möta utställare och se seminarier på distans genom sin webbläsare. Allt för att konferensen även i år ska vara ett relevant mötesforum för naturvårdare.

Välkommen att delta i diskussionen om svensk natur samt klimatförändringar i relation till biologisk mångfald. I Sverige är många utredningar och beslut uppe på bordet och nya globala mål ska sättas. Konferensen tar upp det mest aktuella inom svensk naturvård. Den 17 och 18 mars sätter vi helt enkelt biologisk mångfald på agendan.

Till program och anmälan till årets Flora- och faunavårdskonferens.

 

Fakta:

Konferensen Flora- och faunavård är en populär träffpunkt och informationskälla för naturvårdare i Sverige. Konferensen är en mötesplats för alla som arbetar med naturvård vare sig de är professionellt eller ideellt, som biolog eller i annan roll.