Medarbetarwebben

Centrum för naturvägledning, CNV

Centrum för naturvägledning är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och en mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Det finns 405 sidor som är taggade med Centrum för naturvägledning (CNV):
Lediga jobb

Lediga jobb

På denna sida kan naturvägledare få hjälp med att finna lediga jobb. Tipsa oss gärna om jobb som kan läggas upp denna sida. För aktuella jobb på Platsbanken kan man söka på t ex naturvägledare ,

Katrin Jones Hammarlund

Katrin Jones Hammarlund

Projektledare vid Institutionen för stad och land; Centrum för naturvägledning. E-post: katrin.jones.hammarlund@slu.se Mobil: 073-800 92 45

Hälsa Nordens ark okt 2019

Välkommen till ett seminarium om naturvägledning och hälsa med koppling till naturupplevelser inklusive möten med djur, som CNV anordnar tillsammans med SLU:s forskningsplattform Framtidens djur,

Naturvägledning för funktionshindrade

Enligt riksdagens handlingsplan skulle Sveriges offenliga miljöer, dit även de flesta natur- och friluftsområden hör, vara tillgänliga även för människor med funktionsnedsättning år 2010. Hur långt

Seminarium och utbildningsdagar: Naturen och integrationen: Språk & “kulturkrokar” i naturen.

Seminarium och utbildningsdagar: Naturen och integrationen: Språk & “kulturkrokar” i naturen.

Örebro 17, 18 - 19 september. I samarbete med utbildningsledare från Örebro och Studiefrämjandet bjuder CNV in till ett seminarium i Örebro 17 september med påföljande utbildningsdagar 18-19

Centrum för naturvägledning

Centrum för naturvägledning

Kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.

Naturupplevelser och hälsa - seminarium 180514-15

Vad är skogsbad? Hur fungerar qigong i naturen? Vilken forskning om natur och hälsa finns idag och vilka frågor bör ställas inför framtiden? Den 14 - 15 maj, 2018, höll CNV ett seminarium om

Interpret Europe-konferens 2020

Interpret Europe-konferens 2020

Interpret Europes konferens 2020 cnv@slu.se Tema för Interpret Europes konferens 2020 är "Fostering heritage communities". Läs mer på konferensens webbplats. Interpret Europes konferens 2020

Interpret Europe-konferens 2020

Interpret Europe-konferens 2020

Interpret Europes konferens 2020 cnv@slu.se Tema för Interpret Europes konferens 2020 är "Fostering heritage communities". Läs mer på konferensens webbplats. Interpret Europes konferens 2020

Naturskola på hjul

Varje vecka rullar det fram en eldriven minibuss till skolelever i södra Stockholm. I den rullande naturskolan jobbar pedagogen Charlotte Scherp Nilsson med att få barnen och lärarna att uppmärksamma

Natur och hälsa

Inom forskningen samlas allt mer kunskap om naturens positiva effekter på vår hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Allt fler verksamheter använder denna kunskap, men fortfarande finns en stor potential

Nyhetsbrev och nyhetsmejl

Här kan du ta del av utgivna nummer av Naturvägledaren och Nytt från CNV. Nyhetsbrevet Naturvägledaren och nyhetsmejlet Nytt från CNV skickas med e-post till medlemmar i CNV:s nätverk. Gå med i

Loading…