Medarbetarwebben

Centrum för naturvägledning, CNV

Centrum för naturvägledning är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och en mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Det finns 527 sidor som är taggade med Centrum för naturvägledning (CNV):

NVL nya svenskar

Vi behöver fler naturvägledare som kan många olika språk. Naturvägledare fungerar som medupptäckare och kan bidra till att deltagaren utvecklar sin egen relation till naturen och kulturlandskapet.

Nya miljöministern på årets Flora- och faunavård

Nu slår SLU Artdatabanken upp portarna för årets Flora- och faunavårdskonferens. Flora och faunavård är en mötesplats för kunskap och människor inom naturvård. Per Bolund, ny miljö- och

Kurs i berättande

Kurs i berättande

Kurs i berättande cnv@slu.se BERÄTTELSER OCH BERÄTTANDE -Identifikation skapar empati Fabulas Mats Rehnman medverkar i kurs, arrangerad av Abrahams Barn. Sista anmälningsdag 22 april Den narrativa

Kurs i storytelling

Kurs i storytelling

Kurs i storytelling cnv@slu.se STORYTELLING -lär dig muntligt berättande En bra historia stannar kvar i minnet, får vingar och sprids. Lär dig berätta – antingen du undervisar, föreläser eller

AR-demo

AR-demo

Visning av förstärkt verklighet (AR) cnv@slu.se OnSpotStory håller i en visning av hur man kan använda augmented reality (AR), (förstärkt verklighet på svenska). Det handlar om att man lägger ett

Inspirationsdagar inför LONA-ansökan

Inspirationsdagar inför LONA-ansökan

Inspirationsdagar inför LONA-ansökan cnv@slu.se Välkomna till två halvdagar med inspiration, workshoppar och erfarenhetsutbyte om LONA-projekt. Och det är ju Friluftslivets år så dagarnas fokus

Adventure Elevate

Adventure Elevate

Adventure Elevate cnv@slu.se Traditionally AdventureELEVATE is an annual North America-based two-day intensive educational and networking conference that brings together thought-leaders and

Friluftslivets år-webbinarium: Hur blir man en riktig friluftskompis?

Friluftslivets år-webbinarium: Hur blir man en riktig friluftskompis?

Friluftslivets år-webbinarium: Hur blir man en riktig friluftskompis? cnv@slu.se De ovana behöver sällskap för att komma ut i naturen, men hur motiverar man vuxna, barn, elever, lärare och

CNV:s tidigare styrgrupp

Mellan 2007 och 2011 leddes CNV:s verksamhet av en styrgrupp med representanter från SLU, Naturvårdsverket samt andra organisationer och myndigheter. Styrgruppens uppgift var framför allt att stötta

Om CNV

Om CNV

Centrum för naturvägledning är placerat vid Sveriges lantbruksuniversitet på Campus Ultuna, Uppsala. CNV hör till Institutionen för stad och land. Besöksadress: Välkommen till oss på Ulls väg 27,

Medarbetare

Vi är för närvarande fem personer som arbetar på CNV. Vår huvudsakliga uppgift är att se till att CNV fungerar som kompetensresurs, utvecklingsnod och mötesplats för alla som förmedlar kunskap om och

Älgen i rummet-dokumentation

Seminariet Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätten, genomfördes 28 januari 2021. Här finns dokumentation från seminariet med inspelning av alla föreläsningar. Länk till

Loading…