Medarbetarwebben

Centrum för naturvägledning, CNV

Centrum för naturvägledning är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och en mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Det finns 565 sidor som är taggade med Centrum för naturvägledning (CNV):

Dokumentation: Inspirationsdagar inför LONA-ansökan

Under två halvdagar träffades vi och inspirerade varandra, jobbade tillsammans och utbytte erfarenheter kring att söka och driva LONA-projekt. Eftersom det är ju Friluftslivets år så låg dagarnas

Webbinarium: digital storytelling

Webbinarium: digital storytelling

Webbinarium: digital storytelling cnv@slu.se Michele Curtis and Chris Walker share their parallel experiences of helping individuals and communities to tell their story. Two positive and

Tio tips för naturvägledning - PARADIS UTE

Vill du inspirera andra till naturupplevelser? Här är en checklista för att skapa aktiviteter ute. Första bokstaven i varje tips bildar tillsammans PARADIS UTE. PLATSEN. Utgå från platsens särskilda

Välkommen att nominera årets naturvägledning 2021

Var finns Sveriges mest inspirerande naturvägledning? I september kommer CNV att utnämna Årets naturvägleding 2021 – aktiviteter, verksamheter och personer som gör extraordinära insatser och bidrar

Välkommen att nominera årets naturvägledning 2021

Var finns Sveriges mest inspirerande naturvägledning? I september kommer CNV att utnämna Årets naturvägleding 2021 – aktiviteter, verksamheter och personer som gör extraordinära insatser och bidrar

Kommande webbinarier för nationalparksförvaltare

CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för

Metoder och verktyg för naturvägledning

Det finns många metoder och verktyg för naturvägledning. Alla handlar de om att bidra till att deltagaren utvecklar sin egen kunskap och relation till naturen och kulturlandskapet. Vanliga mål för

Kontakter med andra naturvägledare

Kontakter med andra naturvägledare

Uppdatera med Blå lådan, Naturen på lika villkor, Upplandsstiftelsen, fler projekt från LONA, digitala sidan En del görs redan idag för att få fler ut i naturen: Länsstyrelsen i Östergötland har

Att tänka på som naturvägledare

Att tänka på som naturvägledare

"Det spelar ingen roll hur tillgängliga naturområdena är om folk ändå inte kan komma dit. Många med funktionsvariationer kan inte eller vågar inte ge sig ut själva. Att ge sig ut i grupp ger trygghet

Deltagarnas förutsättningar, behov och önskemål

Deltagarnas förutsättningar, behov och önskemål

Personer med funktionsnedsättning är en väldigt heterogen grupp - precis som samhället i stort. Deras förutsättningar, behov och önskemål ser förstås väldigt olika ut. Olika typer av

Olika typer av funktionsnedsättningar

Olika typer av funktionsnedsättningar

Personer med funktionsnedsättning är en väldigt heterogen grupp - precis som samhället i stort. Vilka funktionsnedsättningar kan du som naturvägledare stöta på? Nedan beskrivs olika typer av

Vad är det som behöver vara tillgänglig?

Vad är det som behöver vara tillgänglig?

Så många natur- och kulturområden som möjligt bör uppnå en grundläggande nivå av tillgänglighet. Alla natur- och kulturmiljöer kan och ska inte göras tillgängliga för alla besökare, men ett område

Loading…