SLU-nyhet

Företag stöttar SLU-projekt om framtidens nyttogröda

Publicerad: 16 mars 2020

Kiviks Musteri stöttar Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i ett pågående projekt om vildvass med mål att minska Östersjöns övergödning och bidra till ett renare Östersjön.

Under de senaste hundra åren har Sverige och övriga länder runt Östersjön importerat stora mängder av fosfor och kväve, så kallade närsalter, genom framför allt handelsgödsel, djurfoder och livsmedel. Detta överskott har under årens lopp, via vattendrag, hamnat i Östersjön där det bidrar till övergödning med igenväxta vikar, algblomningar och döda bottnar som följd.

Vass växer naturligt såväl på våtmark som i strandzonen och ända fram till åkern. Skörd av vass kan härigenom fungera som en miljöåtgärd, i form av fånggröda eftersom vass tar upp mycket näring ur övergödda vatten.

– Samtidigt kan skörden också generera en intäkt som t ex foder. Näringsvärdet hos vass är jämförbart med näringsvärdet hos hö och halm, beroende på när och hur man skördar, men har betydligt hårdare struktur. En viktig del av projektet är därför att undersöka om vi kan konservera vassen genom så kallad ensilering, för att kunna använda den som foder på vintern, säger Anders Kiessling, professor i akvakultur på SLU. Med vass som komplettering till annat foder minskar också risken för nödslakt vid torra eller för blöta somrar som genom klimatförändringarna riskerar att bli ett mer vanligt inslag framöver.                                                                                           

– Under 2019 samlades vass in från olika platser och under flera tillfällen under säsongen för att kartlägga näringsinnehållet. Under 2020 kommer vi att skala upp projektet med förhoppningen att redan 2021 ha utvecklat och kunna erbjuda vass som fungerar som foder till både häst och nötkreatur, samtidigt som vi minskar den negativa påverkan på våra vatten. På detta sätt utnyttjar vi det som redan finns naturligt i vår natur utan att belasta den ytterligare. Projektet har möjliggjorts tack vare Kiviks Musteri och våra övriga samarbetspartner, säger Anders Kiessling.

– Som livsmedelsproducent är det viktigt att vi på olika sätt bidrar till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Vi tycker att vassprojektet är ett ypperligt arbete för ett renare Östersjön, samtidigt som det möjliggör en hållbar foderproduktion, säger Stina Andrén, hållbarhets- och utvecklingschef på Kiviks Musteri.

För mer information:
Anders Kiessling, professor i akvakultur, SLU, anders.kiessling@slu.se , tel 070-391 93 99

Åsa Formo, Fundraising & Development Officer, SLU, asa.formo@slu.se , tel 070-689 30 33

Ulrika Wistrand, kommunikationschef, Kiviks Musteri, ulrika.wistrand@kiviksmusteri.se , tel 072-88 63 29


Kontaktinformation