SLU-nyhet

SLU medverkar vid FN:s havskonferens den 5-9 juni i New York

Publicerad: 16 maj 2017

SLU är med på plats när världen samlas kring arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030. Hållbart fiske är ett av ämnena på agendan.

Sverige och Fiji är initiativtagare och ordförande för Havskonferensen, The Ocean Conference, som hålls i New York den 5-9 juni i år. Uppemot 8000 delegater beräknas delta i evenemanget som är Sveriges största enskilda FN-engagemang sedan Stockholmskonferensen 1972.

SLU bidrar med en utställning om metoder för selektivt fiske och SLU:s nya oceangående forskningsfartyg. SLU medverkar även indirekt genom  Havsmiljöinstitutet, som SLU är en del av.

Hans Nilsson från institutionen för akvatiska resurser, och engagerad i sekretariatet för selektivt fiske, SLU, kommer att vara med på plats i New York (se hans kontaktuppgifter längre ned).

#SDG14, #SaveOurOcean, #agenda2030

Fakta:

SLU driver på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten ett sekretariat för selektivt fiske vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Syftet är att främja och stimulera utveckling av selektivt fiske och för att underlätta för yrkesfisket att uppnå kraven som ställs i den nya gemensamma fiskeripolitiken inom EU.

SLU ansvarar för byggandet av ett nytt oceangående undersöknings- och forskningsfartyg som ska användas till miljöövervakning av havsmiljön och fiskbestånden, samt till marin forskning. Fartyget beräknas kunna tas i drift under år 2019.

SLU bidrar med underlag för miljömålsuppföljning och internationella åtaganden som rör övergödning. Vi tar också fram kunskap om åtgärder mot övergödning, till exempel skyddszoner.