Utbildning för ny anläggningsansvarig

Senast ändrad: 14 december 2022

Kursen riktar sig till dig som är ny i rollen som anläggningsansvarig. Utbildningen kommer att ge dig kunskap om regelverk och rutiner vad gäller anläggningstillgångar och inventarier. Deltagande är obligatoriskt för nya rollinnehavare.

Målgrupp

Nya innehavare av rollen anläggningsansvarig.

  

Lärandemål

 • Kunskap om gällande regelverk och anvisningar för anläggningstillgångar.
 • Kunskap om SLU:s anläggningsregister och informationsbehov kring anläggningar/inventarier.
 • Kunskaper kring SLU:s inventeringsrutiner.
 • Kunskaper kring ekonomiadministration och rutiner i samband med inköp och utrangeringar av inventarier.
 • Kunskap om gällande avskrivningstider.

 

Kursinnehåll

 • Statliga regelverket kring anläggningstillgångar
 • SLU specifika rutiner och anvisningar
 • Anläggningstillgångar, korttidsinventarier, stöldskyddsbegärlig egendom
 • Processen från inköp till utrangering
 • Administrativa processen vid investeringsbeslut
 • Kontering av fakturor i Proceedo gällande anläggningstillgångar och inventarier
 • Anläggningsregistret i UBW
 • Avskrivningstider
 • Inventering av anläggningstillgångar
 • Avyttring av anläggningstillgångar och inventarier
 • Försäljning och inbyten
 • Löpande rutiner vid institutionen
 • Bokföring av anläggningstillgångar

 

Omfattning

Kursen går över en dag.

  

Datum och tid

Utbildningen ges en gång per termin.

Datum, plats och tid meddelas i ett ekonomimeddelande som skickas ut via e-post. 

Om du tilldelats rollen som anläggningsansvarig får du inbjudan via e-post.