Raps (Brassica Napus).
29 jun
30 jun

Borgeby

Möt SLU på Borgeby fältdagar 2022!

evenemang | seminarier, workshops |

Den 29 och 30 juni är det dags för Borgeby fältdagar. SLU deltar självklart på mässan för att bjuda in till diskussion om viktiga och aktuella frågor samt presentera intressant forskning. Våra duktiga studenter är på plats för att informera om SLU:s utbildningar.

Fakta

Tid: 2022-06-29 09:00 - 2022-06-30 17:00
Ort: Borgeby
Pris: Inträdesbiljett på mässan
Mer information:

Borgeby är beläget straxt norr om Alnarp i Skåne.
SLU finns på plats i monter M36


Program

29 juni

Kl. 10:00-12:00 Åkermarken i fokus.

Kl. 10:00 Olika perspektiv på snabbväxande lövträd: skador, lönsamhet och miljönytta
Energiskog ur olika perspektiv:
Skador, lönsamhet och miljönytta
Medverkande: Anneli Adler, forskare och växtekolog SLU; Henrik Böhlenuis, samverkanslektor i skogsskötsel SLU och Anders Ekstrand, lövskötselexpert Södra.

Kl. 11:00 Hur hanterar vi vildsvin? 
Vad är ett vildsvin? För barn och andra som vill veta, klämma och känna!

Utmaning vildsvin: Hur gör de olika länderna?
Medverkande: Louise Gårdefalk,  Länsstyrelsen Skåne; Petter Kjellander, professor SLU; Anders Rolfsson, viltansvarig LRF Skåne.

Olika perspektiv på snabbväxande lövträd och Hur hanterar vi vildsvin är föredrag av Nordic Argi Research (NKJ) och Nordic Forest Research (SNS), ett samarbetsorgan till Nordiska ministerrådet.
SLU:s monter M:36

Kl. 10:00-11:00 Fältförsök då, nu och i framtiden. SLU Fältforsk
Kom och delta i ett samtal om fältförsökens betydelse för jordbruket. Vi pratar om försöker går till, vilka frågor som varit viktiga förr och nu, och vilka problem fältförsök kan hjälpa till med att lösa i framtiden. Berätta vad du tycker är viktigt!
Medverkande: Anneli Lundkvist och Lisa Beste (SLU Fältforsk) samt representanter från SLU Fältforsks ämneskomitteéer.
Seminarietältet ”Vippan”

Kl. 11:00 Livedemonstration av marktryckmätningar
Medverkande:  Bl.a. Thomas Keller, Professor SLU; RISE; HS/HIR Skåne
För mer info: Borgebyfaltdagar.se

Kl 11.30- 12.00 Fördelning av kväve till vall
Medverkande: Anne- Maj Gustavsson, SLU.
Seminarietältet "Vallen"

Kl. 13:00- 16:00 Lantbruket- framtidens energiproducent!

Biogas öppnar möjligheter för lantbruket att producera förnybar energi från gödsel, restprodukter och mellangrödor samtidigt som det bildas en biogödsel som är rik på näringsämnen och mullämnen. Med biogas bidrar vi till omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle men hur kan Sverige öka sin biogasproduktion och vilken roll spelar lantbruket i denna omställning? Kom och diskutera aktuella ämnen inom gårdsbaserad biogasproduktion med forskare, lantbrukare och en rad andra aktörer inom området.

kl. 13:00-13:35. Restprodukter och mellangrödor som substrat till biogasproduktion
Här reder vi ut vilka outnyttjade substrat som idag finns tillgängliga för biogasproduktion och hur möjligheterna ser ut för att odla vall som mellangröda till biogasproduktion
Deltagare: Thomas Prade (SLU), Lennart E Bengtsson (lantbrukare), Erik Erjeby (LRF), Sabine Täuber (Energikontoret Skåne)
SLU:s monter M:36

kl. 14:00-14:35. Hur driver man en lantbruksbaserad biogasprocess och vilka möjligheter finns det inom biogasanvändning?
Här ställer vi frågan hur man som lantbrukare kan driva sin process för att optimera biogasproduktion samtidigt som man genererar en näringsrik växtnäring. I panelen kommer vi även att diskutera olika möjligheter till att använda eller sälja biogasen.
Deltagare: Anna Schnürer (SLU), Karin Ahlberg Eliasson (Hushållningssällskapet), Jonas Stålhandske (Biofrigas)
SLU:s monter M:36

kl. 15:00-15:35 Möjligheter att öka gödselvärdet på rötresten från biogasproduktionen.
I denna sektion sluter vi kretsloppet för den lantbruksbaserade biogasproduktionen. Det finns många positiva effekter av att använda rötad gödsel som växtnäring, men hur optimeras gödselvärdet och hur sprider vi rötresten på bästa sätt? Hur ser möjligheterna ut för att förädla rötresten?
Deltagare: Sven-Erik Svensson (SLU), Gunnar Thelin (Ekobalans), Anna Hagerberg, (Jordbruksverket)
SLU:s monter M:36

Kl. 16:00 Livedemonstration av marktryckmätningar
Medverkande: Bl.a. Thomas Keller, Professor SLU; RISE; HS/HIR Skåne
För mer info: Borgebyfaltdagar.se

Kl. 16:00-16:45 Regenerativt jordbruk, bevarandejordbruk, ekologiskt... vad är egentligen skillnaden? SLU Epok
De senaste åren har ett antal termer för olika odlingsmetoder ökat i användning inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretagens marknadsföring. Vi går igenom och bjuder in till en diskussion om vad de olika termerna egentligen står för, hur de hänger samman, vilka metoder och system för odling som är förenliga med varandra och vad vi fortfarande behöver veta mer om vad gäller de olika odlingssystemens hållbarhet.
Medverkande: Ola Lundin (SLU), Göran Bergkvist (SLU), Sofia Emilsson, (Ekologiska Lantbrukarna), Stina Olofsson (Jordbruksverket), Johanna Spångberg (SLU) och Karin Ullvén (SLU)

Seminarietältet ”Vippan”

Kl. 17:00- After work för SLU alumner.
Som avrundning på mässans första dag bjuder vi in dig som studerat på SLU till en after work där du får träffa årets SLU-alumn Annika Bergman, SLU:s ledning och mingla med andra SLU alumner! 
Det bjuds på enklare mat och alkoholfri dryck, kom och mingla! Ingen anmälan krävs.
SLU:s monter M:36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 juni

Kl. 10:00-12:00 Hästen, hunden och vi.
Brösarpsprojektet! Hur mycket förstår en häst? ”Mitt liv med hund” – unik forskning om vilka aspekter som är viktiga och påverkar våra hundar och vårt hundägarskap.
SLU:s monter M:36

Kl. 11:00-12:00 Ökad produktion och kvalitet i växtodlingen – SLU Grogrunds bidrag för att säkra framtidens livsmedel i Sverige.
SLU Grogrund
Behovet av att kunna producera mer och högkvalitativ mat i Sverige ökar i en föränderlig omvärld. Hur ska vi möta detta behov? Vilken nytta har Sveriges lantbrukare, nu och i framtiden, av SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor? Professor Eva Johansson, programchef och verksam vid SLU, med flera personer berättar om en av de största satsningarna inom Sveriges Livsmedelsstrategi. Inom SLU Grogrund arbetar man för att säkra tillgång till framtidens sorter av flertalet stora grödor lämpliga för odling i Sverige, från vall och vete till jordgubbe och ärt. Detta sker i ett brett samarbete mellan forskare, växtförädlings-, lantbruks- och livsmedelsföretag. Centrumets vision är att växtförädlingen kraftfullt bidrar till en växande, hållbar och lönsam produktion av livsmedel i Sverige.
Seminarietältet ”Vippan”

Kl. 11:00 Livedemonstration av marktryckmätningar
Medverkande:  Bl.a. Thomas Keller, Professor SLU; RISE; HS/HIR Skåne
För mer info: Borgebyfaltdagar.se

Kl. 11.30- 12.15 Odla grovfoder till häst
Medverkande Cecilia Müller, SLU.
Seminarietältet "Vallen"

Kl. 13:00-16:00 Växtskydd på flera fronter

Kan gensaxar, odlingsstrategier och bekämpningsmetoder lösa framtidens utmaningar?
Arrangeras av SLU Nätverk växtskydd.

Växter drabbas av virussjukdomar och angrepp av olika slags bakterier, algsvampar, insekter med mera. Hur skyddar vi bäst våra grödor? Vad finns det för hinder och möjligheter? Kom och lyssna på korta föredrag om ett axplock från forskningen på SLU, diskutera växtskydd och gensaxar med vår panel av inbjudna experter, och följ med ut i försöksfältet där vi tittar på potatis med motståndskraft mot potatisbladmögel och behandling av potatis för att minska sjukdomar i knölarna.
Moderator: Lennart Wikström

Kl. 13:00 - 14:00: Presentationer av forskarna Magnus Karlsson, Jens Sundström och Erik Andreasson.

Kl. 
14:00 - 14:45: Paneldiskussion med föredrag av Marie Nyman (tidigare Gentekniknämnden) som berättar om EU:s regelverk kring gensaxen med mera, Tina Henriksson (Lantmännen), Magnus Karlsson (SLU) och Jens Sundström (SLU).

Kl. 
14:45 - ca 16:00 Fältvandring i försök med potatis som står emot sjukdomar.
SLU:s monter M:36

Kl. 15:15 Bevattning och tårktålighet i vall.
Vi kommer att presentera resultat från projektet ”Går det att höja vallskördarna med enstaka bevattningsgivor - vad händer med kvaliteten?”. Projektet handlar om att jämföra effekterna av bevattningen på en torktåligare vall jämfört med en traditionell sortblandning, samt för konventionellt respektive ekologiskt odlade vallar, i två försöksserier på Öland och Gotland.
Medverkande: Ingrid Wesström, SLU och Abraham Joel SLU.
Seminarietältet "Vallen”

Kl. 16:00 Livedemonstration av marktryckmätningar
Medverkande:  Bl.a. Thomas Keller, Professor SLU; RISE; HS/HIR Skåne
För mer info: Borgebyfaltdagar.se

 

Har du frågor om SLU:s utbildningar? Våra trevliga studenter finns på plats i tältet under hela mässan – Kom förbi och snacka!


Vi ser fram emot intressanta möten under fältdagarna!


Kontaktinformation

Fanny Malmström
projektledare för Borgeby fältdagar 2022,
projektledare vid Kompetensutveckling för yrkesverksamma
, tel. 073-04 61 276.