CV-sida

Maja Malmberg

Maja Malmberg
Min forskning fokuserar på infektionsbiologiska frågeställningar. Att upptäcka mer om vilka virus som finns i vår omgivning, hos så väl vilda djur, boskap, husdjur och människor.

Presentation

Min drivkraft handlar om att förstå komplexa infektionssjukdomar. Min forskning använder och utvecklar avancerade molekylära metoder, så kallad sekvensering och bioinformatik. Jag jobbar gärna tvärvetenskapligt, vilket jag upplever stimulerande och utvecklande.

Undervisning

Jag undervisar veterinärstudenter på virologidelen av kursen"Allmän sjukdomslära" och är kursansvarig och undervisar på doktorandkursen "Molekylär infektionsbiologi".

Forskning

Just nu finansieras min forskning främst av SciLifeLab Pandemic Preparedness. 

Tidigare forskningsprojekt som jag jobbat med är:

Jag involverad i ett flertal olika projekt inom infektionsbiologi, storsklig sekvensering och metodutveckling.

Till exempel:

  • Utvecklandet av metoder för att använda avloppsvatten för sjukdomsövervakning.
  • Användandet av storsklig sekvensering inom veterinärmedicin.
    • Identifering och karaterisering av orsaken till skak- och fläksjuka hos svenska griskultingar
    • Förbättrad hälsa hos nötkreatur i Uganda genom ökad förståelse för den mikrobiska sammansättningen i nötkreatur och fästingar.

Miljöanalys

Inom centret SEEC (Swedish Environmental Epidemiology Center) gör jag och mina kollegor analyser av bland annat avloppsvatten för förekomst av SARS-CoV2. Data publiceras varje vecka här.

Samverkan

Inom min forskning om SARS-CoV2 i avloppsvatten kommunicerar jag regelbundet med media och relevanta aktörer de resultat vi får fram varje vecka.

Jag jobbar 60% som kommunikatör på SIANI (Swedish International Agricultural Network Initative)

Bakgrund

Högre utbildning 

MSc, 2009, Civilingenjör i bioteknik och genomik, Umeå Universitet, Sverige

BSc, 2006, Civilingenjör i bioteknik och genomik, Umeå Universitet, Sverige

 

Forskarutbildning 

Disputerade 2013 inom Medicin vid Karolinska Institutet, Sverige, Titel på doktorsavhandlingen: “The role of molecular markers in emerging artemether-lumefantrine resistant Plasmodium falciparum”, Handledare: José Pedro Gil, Pedro Eduardo Ferreira, Anders Björkman, Andreas Mårtensson.

 

Postdoktjänster

2013-2015, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige

2013, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2013, Nagasaki University, Nagasaki, Japan

 

Docent i Molekylär Infektionsbiologi vid SLU 2020

Handledning

Huvudhandledare för:

Doktorand Hedvig Stenberg (2017-2023), SLU

Masterstudent Mikael Peteri Brunbäck (2020), SLU

Masterstudent Linnea Streng Lindström (2017), SLU

Kandidatstudent Simon Larsson (2015) “Molecular characterization of coronavirus in dogs diagnosed with kennel cough”, SLU

 

Biträdande handledare för:

Doktorand Stephen Balinandi (2017-2022), Makerere University, Uganda

Doktorand Oskar Karlsson (2014-2016), SLU

Publikationer i urval

Ruben R. G. Soares, Javier Edo Varg, Attila Szabo, Margarita Psallida, Pawel Olszewski, Danai V. Nikou, Umear Naseem, Maja Malmberg, Anna J. Szekely Hyperplex PCR enables the next-generation of wastewater-based surveillance systems: long-term SARS-CoV-2 variant surveillance in Sweden as a case study  Pre-print: medRxiv 2024.06.10.24308715

H Stenberg, S Hellman, L Lindström, M Jacobson, C Fossum, J Hayer, M Malmberg. Congenital tremor and splay leg in piglets–insights into the virome, local cytokine response, and histology. BMC Veterinary Research 18 (1), 1-12. Published online 16th Sep 2022. 

S Balinandi, J Hayer, H Cholleti, M Wille, JJ Lutwama, M Malmberg, L Mugisha. Identification and molecular characterization of highly divergent RNA viruses in cattle, Uganda. Virus Research 313, 198739. May 2022.

Silva M, Malmberg M, Dahlström Otienoburu S, Björkman A, Ngasala B, Mårtensson A, Gil JP, Veiga MI. Plasmodium falciparum Drug Resistance Genes pfmdr1 and pfcrt In Vivo Co-Expression During Artemether-Lumefantrine Therapy. Front Pharmacol. 2022; 13: 868723.

Balinandi S, Whitmer S, Mulei S, Nyakarahuka L, Tumusiime A, Kyondo J, Baluku J, Mutyaba J, Mugisha L, Malmberg M, Lutwama J, Shoemaker T, Klena J. Clinical and Molecular Epidemiology of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Humans in Uganda, 2013–2019  Am J Trop Med Hyg. Published Online: 18 Oct 2021 

Stenberg H, Leveringhaus E, Malmsten A, Dalin AM, Postel A, Malmberg M. Atypical porcine pestivirus-A widespread virus in the Swedish wild boar population. Transbound Emerg Dis. 2021 Jul 31. doi: 10.1111/tbed.14251.

Hayer J, Wille M, Font A, González-Aravena M, Norder H, Malmberg M. Four novel picornaviruses detected in Magellanic Penguins (Spheniscus magellanicus) in Chile. Virology. 2021 Aug;560:116-123. doi: 10.1016/j.virol.2021.05.010. Epub 2021 May 25.

Balinandi S, von Brömssen C, Tumusiime A, Kyondo J, Kwon H, Monteil VM, Mirazimi A, Lutwama J, Mugisha L, Malmberg M. Serological and molecular study of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus in cattle from selected districts in Uganda. J Virol Methods. 2021 Apr;290:114075. doi: 10.1016/j.jviromet.2021.114075. Epub 2021 Jan 27.

Balinandi S, Chitimia-Dobler L, Giulio G, Nakayiki T, Kabasa W, Bbira J, Lutwama JJ, Mugisha L, Malmberg MMorphological and molecular identification of ixodid tick species (Acari: Ixodidae) infesting cattle in Uganda. Parasitology Research 13th June 2020.

Stenberg H, Jacobsson M, Malmberg MDetection of Atypical porcine pestivirus in Swedish pigs with congenital tremor type A-II.  BMC Veterinary Research. Jul 2020.

Wille M, Wensman JJ, Larsson S, van Damme R, Theelke A-K, Hayer J, Malmberg M. Evolutionary genetics of canine respiratory coronavirus and recent introduction into Swedish dogs. 20th Mar 2020, Inf. Gene. Evol.

Torresi C, Fiori M, Bertolotti L, Floris M, Colitti B, Giammarioli M, Giudici SD, Oggiano A, Malmberg M, Gian Mario De Mia, Belák S, Granberg F. The evolution of African swine fever virus in Sardinia (1978 to 2014) as revealed by whole genome sequencing and comparative analysis. 2020 Mar 12. Transbound. Emerg. Dis.

Balinandi S, Mugisha L, Johnson B, William K, Teddy K, Bakkes DK, Lutwama JJ, Chitimia-Dobler L, Malmberg M. General and local morphological anomalies in Amblyomma lepidum and Rhipicephalus decoloratus (Acari: Ixodidae) infesting cattle in Uganda. Journal of Medical Entomology. 2018 Dec 21. DOI: 10.1093/jme/tjy221

Malmberg M, Rubio-Guerri C, Hayer J, García-Párraga D, Nieto-Pelegrín E, Melero M, Álvaro T, Valls M, Sánchez-Vizcaíno JM, Belák S, Granberg F. Phylogenomic analysis of the complete sequence of a gastroenteritis-associated cetacean adenovirus (bottlenose dolphin adenovirus 1) reveals a high degree of genetic divergence. Infection Genetics and Evolution. 2017 Sep;53:47-55 DOI: 10.1016/j.meegid.2017.05.008

Malmberg M, Ferreira PE, Tarning J, Ursing J, Ngasala B, Björkman A, Mårtensson A, Gil JP. Plasmodium falciparum drug resistance phenotype as assessed by patient antimalarial drug levels and its association with pfmdr1 polymorphisms. Journal of Infectious Diseases 2013 Mar 1;207(5):842-7.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för virologi
Telefon: +4618672777, +46730575852
Postadress:
BVF, Virologi, Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala